REKLAMA

OPTEAM S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji określonych dokumentów przez OPTeam S.A.

2020-03-11 20:54
publikacja
2020-03-11 20:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-11
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji określonych dokumentów przez OPTeam S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (“Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2020 Innova AF II Sàrl z siedzibą w Luksemburgu (“Innova”), Emitent i określone osoby trzecie, jako sprzedający, oraz Rementi Investments S.A. (“Kupujący”), jako kupujący, podpisali przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. (“PeP”) (“Umowa”). Kupujący jest spółką w 100% pośrednio zależną od Nets A/S, podmiotu świadczącego usługi procesowania płatności w całej Europie.
Zgodnie z Umową: (i) Emitent sprzeda na rzecz Kupującego 8.668.034 akcji w kapitale zakładowym PeP (stanowiących 20,51% kapitału zakładowego PeP oraz uprawniających Emitenta do wykonywania 8.668.034 głosów na walnym zgromadzeniu PeP, tj. 20,51% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PeP), tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym PeP, które posiada Emitent; oraz (ii) Innova i inni akcjonariusze PeP sprzedadzą Kupującemu wszystkie akcje w kapitale zakładowym PeP posiadane przez, odpowiednio, Innova i takich innych akcjonariuszy (stanowiące łącznie 79,49% kapitału zakładowego PeP oraz uprawniających Innova i innych akcjonariuszy PeP do wykonywania łącznie 79,49% z całkowitej liczny głosów na walnym zgromadzeniu PeP) – w każdym przypadku z zastrzeżeniem spełnienia warunków zastrzeżonych w Umowie, w tym uzyskania odpowiedniej zgody organu ochrony konkurencji oraz Komisji Nadzoru Finansowego na wykonanie Umowy.
Cena, która ma zostać zapłacona przez Kupującego na rzecz Emitenta za akcje w kapitale zakładowym PeP zgodnie z Umową wynosi 68 625 769.84 EUR (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć Euro i osiemdziesiąt cztery eurocenty) i może podlegać podwyższeniu lub obniżeniu w momencie zamknięcia transakcji, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Umowa zawiera postanowienia typowe dla umów tego rodzaju. O zawarciu umowy przyrzeczonej w wykonaniu Umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.
Emitent jednocześnie przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną
o podjęciu w dniu 6 marca 2020 r. przez Emitenta oraz Kupującego negocjacji w sprawie utrzymania warunków określonych umów zawartych przez PeP oraz Emitenta, jak również podpisania oświadczenia o niepodejmowaniu przez Emitenta działalności konkurencyjnej wobec PeP oraz niezatrudnianiu przez Emitenta pracowników PeP. Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, dotyczącej podjęcia negocjacji wspomnianych dokumentów, gdyż w ocenie Spółki podanie informacji poufnej na rynek mogłoby naruszyć słuszny, prawnie uzasadniony interes Emitenta oraz w sposób istotny mogłoby wpłynąć na przebieg prowadzonych negocjacji dotyczących warunków wspomnianych dokumentów. Ponadto w ocenie Emitenta opóźnienie podania informacji poufnej do publicznej wiadomości nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a także Emitent był w stanie zapewnić poufność informacji. Emitent podjął w dniu dzisiejszym decyzję
o przekazaniu opóźnionej informacji do wiadomości publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-11 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki