REKLAMA

OPTEAM S.A.: Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

2020-10-28 12:54
publikacja
2020-10-28 12:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Emitent”) informuje, że w dniu 28.10.2020 r. października 2020 r. nastąpiło zapisanie ogółem 571500 akcji zwykłych serii E,F,G (łącznie „Akcje”), na rachunkach papierów wartościowych, co zgodnie z art. 451 § 2 stanowi wydanie dokumentu akcji. Akcje emitowane były w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie uchwały nr 05/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2017 w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2019 w sprawie zmiany programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz związanej z powyższym zmianie statutu.

Na skutek wydania dokumentów akcji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony w granicach warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę 57 150,00 zł, tj. do kwoty 787 150,00 zł i dzieli się na 7 871 500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 7 871 500.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki