REKLAMA

OFE niedoważają w portfelu akcyjnym spółki z WIG 20, przeważają z mWIG 40

2021-01-19 18:10
publikacja
2021-01-19 18:10
OFE niedoważają w portfelu akcyjnym spółki z WIG 20, przeważają z mWIG 40
OFE niedoważają w portfelu akcyjnym spółki z WIG 20, przeważają z mWIG 40
fot. Phongphan / / Shutterstock

OFE na koniec 2020 r. alokowały 60,85 proc. swoich portfeli krajowych akcji w spółki z WIG20, podczas gdy udział blue chipów w WIG wynosi 71,55 proc. - wynika z wyliczeń PAP Biznes. W spółki z mWIG40 fundusze zainwestowały 26,56 proc. swojej ekspozycji na akcje notowane na GPW, a udział średnich firm w WIG wynosi 18,78 proc.

W porównaniu z końcem 2019 r. udział blue chipów w WIG pozostał bez zmian, a alokacja OFE w duże spółki zmniejszyła się o 1,1 pkt. proc.

Średnie spółki na koniec 2020 r. ważyły w WIG mniej o 1,2 pkt. proc. niż rok wcześniej, zaś alokacja OFE w ten segment zmalała o 0,3 pkt. proc.

Akcje firm z sWIG80 stanowiły na koniec ubiegłego roku 7,7 proc. portfela krajowych akcji OFE, podczas gdy w WIG odpowiadały za 6,7 proc. udziałów. W ujęciu rok do roku alokacja OFE w małe spółki wzrosła o 0,9 pkt. proc., o tyle także zwiększył się ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Wszystkie dziesięć otwartych funduszy emerytalnych niedoważa WIG20 - najmocniej PKO BP OFE, którego alokacja (polskich akcji) w blue chipy wynosiła na koniec roku 53,92 proc. Jest to 17,63 pkt. proc. mniej niż wynikałoby z benchmarku i ok. 7 pkt. proc. mniej od średniej sektora, która wynosi 60,9 proc. Ze względów regulacyjnych fundusz nie posiada akcji PKO BP, które w przypadku pozostałych funduszy jest największą pozycją w portfelach. PKO jest także nieobecne w akcjonariacie JSW.

Mocno, bo o 15,1 pkt. proc. WIG20 niedoważa OFE PZU, przy czym ze względów regulacyjnych nie angażuje się kapitałowo w Alior Bank, Pekao i PZU.

W najmniejszym stopniu WIG20 niedoważa Nationale-Nederlanden OFE. Fundusz ma o 7,1 pkt. proc. mniejsze zaangażowanie w blue chipy niż wynikałoby z udziału tych spółek w WIG i o 3,6 pkt. proc. większe od średniej. Na drugim miejscu pod tym względem jest AXA OFE, które niedoważa WIG20 o 8 pkt. proc.

Podobnie jak przed rokiem wszystkie OFE przeważają mWIG40. W średnie spółki fundusze zainwestowały łącznie 26,6 proc. posiadanych akcji krajowych. To o 0,3 pkt. proc. mniej niż rok temu, jednak o 7,8 pkt. proc. więcej niż udział tych spółek w WIG.

Relatywnie największą pozycję w ten segment utrzymał Allianz OFE. Zwiększył ją o 1,1 pkt. proc. rdr do 32,2 proc., czyli miał na koniec roku o 13,6 pkt. proc. więcej niż by wynikało z benchmarku, i o 5,8 pkt. proc. więcej od średniej.

Najmniejszą pozycję ma zaś NN OFE, które przeważa mWIG40 o niecałe 3,5 pkt. proc., lokując w indeks 22,3 proc. swojego portfela krajowych akcji.

Średnio OFE przeważają sWIG80 o 1 pkt proc., przy czym dwie instytucje posiadały mniej akcji niż wynika z benchmarku i tak samo jak przed rokiem były to AXA i Allianz. AXA OFE lokował w małe spółki 5,7 proc. swojego portfela krajowych akcji, o 1 pkt proc. poniżej poziomu odniesienia i 2 pkt. proc. poniżej średniej OFE, a Allianz lokował 32,3 proc., czyli 1,4 pkt. proc. poniżej benchmarku.

OFE Pocztylion najmocniej przeważa ten segment rynku - stanowi on 11 proc. portfela polskich akcji funduszu, czyli 4,3 pkt. proc. powyżej benchmarku i 3,3 pkt. proc. powyżej średniej.

Największy udział akcji notowanych poza trzema głównymi indeksami na GPW ma PKO BP (8,2 proc. krajowych akcji), a najmniejszy - Allianz OFE (2,8 proc.).

Funduszem, który największą część swojego portfela akcji lokuje w udziały zagraniczne jest OFE PZU, które zwiększyło swoje zaangażowanie o 3,3 pkt. proc. do 16,2 proc. całego portfela akcji. Na drugim końcu zestawienia jest MetLife OFE, które zmniejszyło udział akcji zagranicznych w portfelu akcji o 0,5 pkt. proc. do 4,9 proc.

Na koniec roku tylko 3 z 10 OFE miało ulokowanych w krajowe akcje mniej niż 75 proc. swoich aktywów, czyli było poniżej limitu o którym mowa w projekcie ustawy przekształcającej OFE w IKE. Były to OFE PZU, PKO BP OFE i AXA OFE.

Poniżej porównanie alokacji OFE w spółki z WIG20, mWIG40 i sWIG80 (w mln zł):

Alokacja w: Spółki z WIG20 Spółki z mWIG40 Spółki z sWIG80 Pozostałe spółki krajowe Krajowe akcje Spółki zagraniczne Akcje łącznie
Nationale-Nederlanden OFE 19 092,6 6 592,8 2 383,8 1 538,9 29 608,1 3 036,6 32 644,7
Aviva OFE 15 191,6 7 618,0 1 726,3 1 154,5 25 690,4 2 045,5 27 735,9
OFE PZU 8 406,4 4 108,2 1 397,6 982,8 14 895,0 2 879,3 17 774,3
Aegon OFE 6 269,0 2 728,4 738,7 362,9 10 099,0 965,0 11 063,9
MetLife OFE 5 760,2 2 446,4 831,7 344,4 9 382,7 480,5 9 863,2
AXA OFE 4 432,3 1 847,9 399,3 298,9 6 978,5 785,7 7 764,2
Generali OFE 3 634,7 1 532,7 410,4 279,4 5 857,2 334,1 6 191,3
Allianz OFE 3 000,4 1 628,9 267,2 139,8 5 036,2 625,6 5 661,8
PKO BP OFE 2 691,7 1 438,2 453,9 408,0 4 991,8 632,7 5 624,5
OFE Pocztylion 1 254,0 497,3 227,0 85,4 2 063,7 115,5 2 179,3
Razem 69 732,9 30 438,6 8 836,1 5 595,0 114 602,7 11 900,5 126 503,1

Poniżej porównanie alokacji OFE w spółki z WIG20, mWIG40 i sWIG80 w stosunku do łącznego portfela krajowych akcji (w proc.):

Alokacja w: Spółki z WIG20 Spółki z mWIG40 Spółki z sWIG80 Pozostałe spółki krajowe krajowe akcje razem wobec akcji razem spółki zagraniczne wobec akcji razem
Nationale-Nederlanden OFE 64,48 22,27 8,05 5,20 90,70 9,30
Aviva OFE 59,13 29,65 6,72 4,49 92,63 7,37
OFE PZU 56,44 27,58 9,38 6,60 83,80 16,20
Aegon OFE 62,08 27,02 7,32 3,59 91,28 8,72
MetLife OFE 61,39 26,07 8,86 3,67 95,13 4,87
AXA OFE 63,51 26,48 5,72 4,28 89,88 10,12
Generali OFE 62,05 26,17 7,01 4,77 94,60 5,40
Allianz OFE 59,58 32,34 5,31 2,78 88,95 11,05
PKO BP OFE 53,92 28,81 9,09 8,17 88,75 11,25
OFE Pocztylion 60,77 24,10 11,00 4,14 94,70 5,30
Razem OFE 60,85 26,56 7,71 4,88 90,59 9,41
Waga spółek z indeksu w WIG 71,55 18,78 6,70 - - -

Poniżej porównanie alokacji OFE w akcje krajowe, zagraniczne i łącznie w stosunku do sumy aktywów funduszy (w proc.):

Alokacja w: Krajowe akcje Spółki zagraniczne Akcje łącznie
Nationale-Nederlanden OFE 76,4 7,8 84,2
Aviva OFE 79,0 6,3 85,3
OFE PZU 73,1 14,1 87,3
Aegon OFE 77,7 7,4 85,2
MetLife OFE 82,0 4,2 86,2
AXA OFE 73,5 8,3 81,8
Generali OFE 80,4 4,6 85,0
Allianz OFE 76,2 9,7 85,9
PKO BP OFE 74,3 9,2 83,5
OFE Pocztylion 78,5 4,4 82,9
Razem OFE 77,0 8,0 85,0

(PAP Biznes)

kk/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki