REKLAMA

ODLEWNIE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2022 roku

2022-01-28 09:30
publikacja
2022-01-28 09:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych Spółki w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Raport roczny za 2021 rok - w dniu 20 kwietnia 2022 roku,

- Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - w dniu 12 maja 2022 roku,
- Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - w dniu 10 listopada 2022 roku,

- Raport półroczny za I półrocze 2022 roku - w dniu 20 września 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz za II kwartał roku obrotowego 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-28 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2022-01-28 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2022-01-28 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki