REKLAMA

ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2022 r.

2022-07-04 15:45
publikacja
2022-07-04 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 lipca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 lipca 2022 roku akcjonariuszami, którzy posiadali powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5.765.246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 41,9976% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 28,6691% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
2. Pan Adam Żyła posiadający 3.635.700 (trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 26,4847% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 18,0794% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
3. Pan Marcin Wąsiel posiadający 1.500.900 (jeden milion pięćset tysięcy dziewięćset) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 10,9334% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,4636% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
4. Pan Leszek Walczyk posiadający 1.230.578 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 8,9643% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 6,1193% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
5. Pan Zbigniew Ronduda posiadający 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 5,3323% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 3,6400% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,
6. Pan Ryszard Pisarski posiadający 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 5,3323% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 3,6400% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-04 Leszek Walczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki