REKLAMA
PIT 2023

Najgorzej opłacani pracownicy. GUS pokazał zarobki Polaków

Weronika Szkwarek2018-02-07 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2018-02-07 06:00

Aby móc nazwać siebie osobą, która zarabia najmniej wśród Polaków, należałoby wykonywać prace proste, być kobietą oraz znaleźć zatrudnienie w sektorze publicznym. Osoby myjące pojazdy i szyby, praczki i inni sprzątacze to pracownicy otrzymujący średnio 2290,66 zł miesięcznie, czyli nieco ponad 1600 złotych na rękę – wynika z najnowszych danych GUS-u.

Najgorzej opłacani pracownicy. GUS pokazał zarobki Polaków
Najgorzej opłacani pracownicy. GUS pokazał zarobki Polaków
fot. Krystian Maj / / FORUM

Główny Urząd Statystyczny przedstawił strukturę wynagrodzeń „wielkich” grup zawodowych według danych zebranych w październiku 2016 roku. Przeciętne wynagrodzenie godzinowe wyniosło wówczas 26,37 zł brutto ogółem.

fot. / / YAY Foto

Dysproporcje płacowe

Pracownicy podzieleni przez GUS na 9 grup zawodowych, obejmujących przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników, specjalistów, techników, pracowników biurowych, pracowników usług i sprzedawców, rolników ogrodników, leśników i rybaków, robotników przemysłowych i rzemieślniczych, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników wykonujących prace proste, zarabiali w 2016 roku od 12,39 zł do 81,93 zł brutto za godzinę pracy.

W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie ogółem było wyższe niż w sektorze prywatnym o 19,9 proc. oraz wyższe od średniego wynagrodzenia w skali kraju o 13,3 proc.

Na godzinę pracownicy zarabiali średnio 26,37 złotych. Z danych GUS-u wynika, że mężczyźni otrzymywali o 5,4 proc. więcej, niż wynosiła średnia dla gospodarki narodowej, tym samym ich pensja była o 1,42 zł wyższa. Kobiety natomiast ogółem zarabiały o 6,0 proc. mniej od średniej dla gospodarki narodowej (czyli o 1,58 zł mniej). Ponadto przeciętne wynagrodzenie godzinowe dla mężczyzn było wyższe o 12,1 proc. (czyli o 3 zł) od płacy kobiet.

Jak podaje GUS, przy założeniu, że 4346,76 zł stanowi 100 proc., relacja przeciętnych wynagrodzeń do średniego krajowego miesięcznego wynagrodzenia wynosiła według cech:

  • osób zatrudnionych

wiek – od 65,0 proc. (w wieku do 24 lat) do 129,6 proc. (w wieku 65 lat i więcej);

staż pracy ogółem – od 71,1 proc. (o stażu do 1,9 roku) do 112,4 proc. (o stażu od 15,0 do 19,9 lat);

poziom wykształcenia – od 61,1 proc. (z gimnazjalnym) do 149,0 proc. (z wyższym ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym);

zawód wykonywany – od 58,2 proc. (dla pracowników wykonujących prace proste) do 197,6% (dla przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników);

  • charakteryzujących zakłady pracy tych osób:

sektor własności – od 94,5 proc. (dla pracowników sektora prywatnego) do 113,3 proc. (publicznego);

wielkość zakładu – od 72,3 proc. (o liczbie do 19 osób pracujących) do 112,3 proc. (o liczbie 1000 i więcej osób pracujących);

rodzaj działalności – od 64,6 proc. (w sekcji działalność związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I)) do 172,0 proc. (w sekcji informacja i komunikacja).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według „wielkich” grup zawodów w październiku 2016 r. [zł]

Grupa zawodowa

Ogółem

Płeć

Sektor

mężczyźni

kobiety

publiczny

prywatny

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

8790,66

9998,52

7359,64

7805,67

9126,72

Specjaliści

5342,99

6343,41

4792,58

4957,58

5832,95

Technicy i średni personel

4410,80

5027,46

3900,81

4196,92

4544,60

Pracownicy biurowi

3525,59

3591,39

3479,98

3671,44

3452,22

Pracownicy usług i sprzedawcy

2698,69

2910,03

2595,98

3140,78

2619,00

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

2959,55

2986,77

2873,49

3640,83

2719,47

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

3427,23

3573,37

2646,58

4329,31

3325,74

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

3519,14

3664,18

2953,36

4666,71

3334,92

Pracownicy wykonujący prace proste

2602,65

2892,94

2416,27

2575,70

2618,00

Źródło: Główny Urząd Statystyczny


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – łącznie o 102,2 proc. więcej, niż wynosiło przeciętne wynagrodzenie dla ogółu badanych, a stawki poniżej przeciętnego wynagrodzenia otrzymywali  przede wszystkim pracownicy usług i sprzedawcy, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy oraz pracownicy wykonujący prace proste.

Oni zarabiają najmniej

Według danych GUS-u powyżej średniej dla gospodarki narodowej zarabiają jedynie pierwsze trzy grupy zawodowe (przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; specjaliści; technicy i średni personel). Każda kolejna zarabia odpowiednio mniej. Osób, które zarabiały co najwyżej minimalne wynagrodzenie w 2016 roku (1850 zł), było 736,1 tys.

Mediana płac w październiku 2016 roku wyniosła 3510,67 złotych brutto, co odpowiada wysokości wynagrodzeń 50,0 proc. ogółu pracowników. Płace wynoszące co najwyżej ok. 2500 zł netto otrzymywało 97,6 proc. pracowników w grupie osób wykonujących prace proste, a w szczególności – związanych z przygotowaniem posiłków

Odsetek pracowników otrzymujących wynagrodzenie miesięczne co najwyżej równe 3510,67 zł według zawodów wykonujących prace proste

Grupa zawodowa

Odsetek pracowników otrzymujących wynagrodzenia miesięczne ogółem brutto co najwyżej równe 3510,67 zł

Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowaniem posiłków

97,6 proc.

Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

97,4 proc.

Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

95,3 proc.

Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze

95,3 proc.

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

94,9 proc.

Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli

94,5 proc.

Inni pracownicy wykonujący prace proste

92,6 proc.

Kelnerzy i barmani

92,2 proc.

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

91,8 proc. 

Kucharze

91,4 proc.

Gospodarze obiektów

90,0 proc.

Pracownicy sprzedaży w sklepach

87,4 proc.

Ładowacze nieczystości i pokrewni

87,0 proc.

Pracownicy usług ochrony

86,9 proc.

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

86,5 proc.

Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

85,7 proc.

Źródło: dane GUS

Wśród pracowników zarabiających w 2016 roku wynagrodzenie brutto co najwyżej równe środkowemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej (czyli maksymalnie 3510,67), najwięcej z nich wykonywało swoje obowiązki zawodowe w województwie podkarpackim  (61,8 proc.). Równie wysoki odsetek zanotowały następujące województwa – świętokrzyskie (58,7 proc.) kujawsko-pomorskie (58,0 proc.), warmińsko-mazurskie (57,2 proc,) oraz lubelskie i podlaskie po 56,7 proc. Najmniej takich osób było w województwie mazowieckim (39,5 proc.) oraz w województwie lubuskim (42,6 proc.),

1600 na rękę

Pracownicy, którzy w 2016 roku otrzymali najniższe płace – średnio 2268,83 zł brutto, co wynosi około 1647 złotych netto, to osoby wykonujące prace proste związane z przygotowaniem posiłków. Niewiele więcej zarobili myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze – ich płace oscylowały wokół 2290,66 zł - oraz pomoce domowe – 2300,37 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników wykonujących prace proste

Grupy pracowników zatrudnionych przy pracach prostych

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Pomoce domowe i sprzątaczki

2300,37

Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

2301,27

Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze

2290,66

Robotnicy wykonujące prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

2979,64

Robotnicy wykonujące prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

2979,64

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

2893,97

Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe

3169,93

Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowaniem posiłków

2268,83

Ładowacze nieczystości i inni pracownicy wykonujący prace proste

2573,68

Ładowacze nieczystości i pokrewni

2685,78

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych GUS

Najwięcej w grupie najmniej zarabiających pracowników otrzymywali robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe – średnia ich zarobków wyniosła 3169,93 zł brutto oraz robotnicy wykonujące prace w rolnictwie leśnictwie, rybactwie oraz w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie – 2979,64 zł brutto. 

Tyle zarabia się w Polsce. Mediana płac ok. 2500 zł na rękę

Raz na dwa lata GUS publikuje szczegółowe dane o wynagrodzeniach w Polsce. Z najnowszego raportu wynika, że do niedawna mediana płac wynosiła 3511 zł brutto. To około 2500 zł netto.

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

W Bankier.pl zajmowała się tematyką prawa pracy. Pisała o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmowała się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiadała historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (17)

dodaj komentarz
do_niczego
1600-na rękę. Ale CZŁOWIEK ma dwie ręce.
arystoteles86
Ciekawy tekst. Prawda jest taka, że zwiększyć zarobki można na wiele sposób. Grunt to pomyśleć w czym jesteśmy dobrzy i w jakim aspekcie możemy się rozwinąć. Szczególnie w kwestii umiejętności sprzedażowych. Ja staram się rozwijać na różne sposoby.
Na swoim blogu staram się ostatnio opisywać jak systematycznie zwiększam swoje
Ciekawy tekst. Prawda jest taka, że zwiększyć zarobki można na wiele sposób. Grunt to pomyśleć w czym jesteśmy dobrzy i w jakim aspekcie możemy się rozwinąć. Szczególnie w kwestii umiejętności sprzedażowych. Ja staram się rozwijać na różne sposoby.
Na swoim blogu staram się ostatnio opisywać jak systematycznie zwiększam swoje zarobi.
Tam też poruszyłem temat nowego biznesu, który ostatnio otworzyłem i rozwijam. Gdyby ktoś miał chęć poczytać i wymienić się poglądami w tej dziedzinie to zapraszam. Blog to Piaskownica Meksa. Mam nadzieję, że nie zostanę za ten wpis zlinczowany :)
konra74
Niestety jest taki Bezos i jemu podobni, którzy miliony ludzi zatrudniają w swoich korporacjach przy wykonywaniu małpich prac manualnych czy biurowych. Drobni przedsiębiorcy i klasa średnia jest wygryzana i goniona do korporacji jak kiedyś chłopi do fabryk. Już niedługo wszyscy będziemy robić mniej więcej to samo i za tyle samo.
bentley66
Hej :) Jakiego brokera polecacie na start w inwestycjach na forexie? Hot forex jest OK?
konra74
Hot Forex na pewno będzie idealny na początek
silvio_gesell
Polecam Demo Forex, najbardziej doświadczeni gracze forex od tego zaczynają i tam kończą.
karbinadel
Faktycznie dziwne, że osoby bez kwalifikacji, wykonujące proste prace, zarabiają najmniej?
plutarch
Gdzie w tym zestawieniu są pakowacze Amazona (Jeff Bezos - nr 3 na liście Forbesa, 78 mld USD)? Tak tylko pytam...
danny_fizz
Kategoria: Ładowacze nieczystości i pokrewni
rekin1986
Najdobitniejsze podsumowanie sektora przedsiębiorstw

3 rodzaje prawdy

Cała prawda Święta prawda i g.. prawda

3 rodzaje kłamstwa

drobne kłamstwo dane rządowe i statystyka

3 rodzaje prezesów urzędujący , reprezentujący i zapierdzielający

tak w skrócie można opisać sektor przedsiębiorstw
Najdobitniejsze podsumowanie sektora przedsiębiorstw

3 rodzaje prawdy

Cała prawda Święta prawda i g.. prawda

3 rodzaje kłamstwa

drobne kłamstwo dane rządowe i statystyka

3 rodzaje prezesów urzędujący , reprezentujący i zapierdzielający

tak w skrócie można opisać sektor przedsiębiorstw w bananowej republice

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki