Nagroda im. Prof. A. Gieysztora dla prof. Andrzeja Tomaszewskiego

Prof. Andrzej Tomaszewski został laureatem XI edycji Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy za szczególne osiągnięcia dla ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 25 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie. 


Przyznawana już od jedenastu lat nagroda, pomaga nam doceniać i promować tych, którzy podejmują się projektów i zadań wielce istotnych dla kulturowego bogactwa Polski. Cieszę się, że tegoroczna nagroda została przyznana osobie, której wieloletnia praca i wysiłek odegrały tak znaczącą rolę w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego”, powiedział podczas wręczenia nagrody, Witold Zieliński, wiceprezes zarządu Citi Handlowy,

 

Kapituła Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora nagrodziła prof. Andrzeja Tomaszewskiego za jego wieloletnią pracę, w szczególności za osobiste zaangażowanie w organizacje polsko-niemieckiej współpracy mającej na celu ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego. Andrzej Tomaszewski jest profesorem zwyczajnym historii architektury i konserwacji zabytków. Przez wiele lat zajmował się badaniami w dziedzinie historii architektury sztuki średniowiecznej, historii kultury, teorii i historii ochrony dóbr kultury. Był m.in. generalnym konserwatorem zabytków Rzeczpospolitej Polskiej, Delegatem Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO i w Komitecie Dziedzictwa Rady Europy. Obecnie prof. Andrzej Tomaszewski przewodniczy Radzie Ochrony Dziedzictwa Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy, jest również prezesem Zarządu Polsko –Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury i współprzewodniczy Kręgowi Roboczemu Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Tegoroczny laureat nagrody im. Prof. A. Gieysztora jest autorem ponad 230 publikacji w Polsce i zagranicą.  

W gronie laureatów poprzednich edycji Nagrody im. Prof. A. Gieysztora znajdują się m.in.: prof. Jan K. Ostrowski – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Ossolineum, Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, prof. Tadeusz Chrzanowski – przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; Stefan Sutkowski – dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, prof. Stanisław Waltoś – dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Kazimierz Piotr Zaleski – dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Nagroda im Profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy nieprzerwanie od 2000 roku. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie. Nagroda w wysokości 50 000 zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce./ Citi Handlowy
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj