NWZ Brastera zdecyduje o warunkowej emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru

2019-11-05 18:14
publikacja
2019-11-05 18:14

Akcjonariusze Brastera będą decydować o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru - wynika z projektu uchwały na NWZ, zwołane na 2 grudnia.

/ Braster

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego miałoby nastąpić poprzez emisję nie więcej niż 17.983.939 akcji serii N.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom obligacji serii od B4 do B8.

Z projektu uchwały wynika, że cena emisyjna poszczególnych akcji serii N zostanie ustalona przez zarząd spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej dla poszczególnych serii obligacji.

"Emisja obligacji serii od B1 do B8 zamiennych na akcje emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest jednym z elementów porozumienia zawartego z inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu, Robert Strumper 18, 2557 Luksemburg. Całość porozumienia ukierunkowana jest na pozyskanie przez spółkę finansowania niezbędnego dla kontynuowania jej działalności gospodarczej. Z uwagi na to, iż uchwalone przez spółkę warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L nie jest wystarczające do spełnienia zobowiązań spółki wynikających z zawartego porozumienia z inwestorem, zarząd spółki zwołuje Walne Zgromadzenie spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii N" - napisał zarząd Brastera.

"Brak realizacji założeń w postaci emisji obligacji zamiennych na akcje spółki uniemożliwi jej realizację umowy z European High Growth Opportunities Securitization Fund. W konsekwencji wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii N leży w najgłębszym interesie akcjonariuszy spółki" - dodano. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki