REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku

2023-06-01 16:31
publikacja
2023-06-01 16:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023-06-28_WZA_ogloszenie_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_projekt_uchwal_WZA_NTT_28-06-2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_NTT_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_RN_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Spolki_za_2022_dla_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ulicy Trakt Brzeski 89, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220535, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godzinie 12:00
w siedzibie NTT System S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna,
powiat otwocki, województwo mazowieckie.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
2023-06-28 WZA ogłoszenie_.pdf2023-06-28 WZA ogłoszenie_.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NTT System na dzień 2023-06-28
2023 projekt uchwał WZA NTT_28-06-2023.pdf2023 projekt uchwał WZA NTT_28-06-2023.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.wraz z uzasadnieniem
2023 NTT Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022.pdf2023 NTT Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
2023 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2022 dla WZA.pdf2023 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2022 dla WZA.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2023-06-01 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu Marcin Olszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki