NO GRAVITY GAMES S.A.: Informacja o przychodach Emitenta za miesiąc kwiecień 2020 roku

2020-05-21 10:15
publikacja
2020-05-21 10:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
NO GRAVITY GAMES S.A.
Temat
Informacja o przychodach Emitenta za miesiąc kwiecień 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od podmiotów prowadzących platformy Nintendo Switch oraz Steam, przychody Emitenta z tytułu dystrybucji gier na tych platformach w miesiącu kwietniu 2020 roku, ujęte na fakturach wystawionych w maju 2020 roku, wyniosły ponad 250.000 zł. Przychody te nie uwzględniają przy tym przychodów ze sprzedaży (dystrybucji) gier Emitenta, których wydawcą jest QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach, to jest
"Warlocks 2: God Slayers" i "Wreckin Ball Adventures" oraz platformy GOG Sp. z o.o.

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, powyższe oznacza, że przychody Emitenta ze sprzedaży (dystrybucji) gier po dwóch pierwszych miesiącach II kwartału 2020 roku przekroczyły kwotę 500.000 zł i są już wyższe niż przychody Emitenta ze sprzedaży (dystrybucji) gier za cały pierwszy kwartał 2020 roku. Emitent szacuje, że po uwzględnieniu przychodów za miesiąc maj 2020 roku, ujętych na fakturach wystawionych w czerwcu 2020 roku, oraz przychodów ze sprzedaży (dystrybucji) gier Emitenta, których wydawcą jest QubicGames S.A. i GOG Sp. z o.o., łączne przychody Emitenta za II kwartał 2020 roku przekroczą kwotę 650.000 zł i zapewnią uzyskanie znaczącego zysku netto za II kwartał 2020 roku.

Emitent wskazuje, że zaprezentowane powyżej wyniki sprzedażowe stanowią kolejny dowód na sukces strategii Emitenta, zakładającej dywersyfikację przychodów dzięki wydawaniu większej liczby mniejszych gier i obniżanie ryzyka związanego z wydawaniem poszczególnych gier.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Aleksander Sierżęga Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki