NBP zamierza przedstawić siatkę płac w banku

NBP pracuje nad upublicznieniem siatki płac obowiązującej w banku w podziale na stanowiska - poinformowała wiceprezes NBP Anna Trzecińska.

(fot. Arkadiusz Ławrywianiec / FORUM)

"Pracujemy nad tzw. siatką płac, którą chcemy przedstawić (...) w podziale na stanowiska - na minimum i maksimum. Chcemy to upublicznić, zarząd podejmie takie ustawy w najbliższym czasie, by transparentność była zachowana" - powiedziała Trzecińska w trakcie I czytania projektów ustaw o zasadach wynagradzania pracowników NBP.

Trzecińska przypomniała, że prezes, wiceprezesi i członkowie zarządu NBP są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych i są one dostępne odpowiednim organom w procesie uzyskiwania poświadczeń bezpieczeństwa. Wskazała, że NBP nie chce, by oświadczenia takie składali dyrektorzy.

"Nie chcemy schodzić na poziom jawności dyrektorów (...) bo nie będziemy zdolni do wykonywania swoich zadań, bo mamy duże obawy przed większą rotacją na stanowiskach, które wymagają wysokich kwalifikacji" - powiedziała.

We wtorek, podczas obrad sejmowej komisji finansów publicznych, trwa pierwsze czytanie trzech projektów nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim autorstwa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz’15 oraz Platformy Obywatelskiej.

Projekt noweli autorstwa grupy posłów PiS dotyczy zmiany ustawy o NBP oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Nowela przewiduje, że wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a wynagradzania pracowników NBP ustalane są przez Zarząd NBP w drodze uchwały. Zarząd NBP miałby kształtować wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Nowela zniosłaby dotychczasowe regulacje, według których wielkość środków na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Zasady wynagradzania pracowników NBP ustala Zarząd NBP, zaś wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Nowela zakłada także, że wysokość wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze oraz prezesa, wiceprezesów i członków zarządu NBP, a także uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP mają być jawne i będą podlegać publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja.

Projekt noweli złożonej przez grupę posłów Kukiz’15 przewiduje nowelizację ustawy o NBP poprzez odebranie Zarządowi NBP kontroli nad wysokością i zasadami wynagrodzeń w banku. Nowela zakłada, że Marszałek Sejmu, na wniosek prezesa NBP określi, w drodze zarządzenia, wymagane kwalifikacje, zasady wynagradzania oraz tabele stanowisk pracowników Narodowego Banku Polskiego

Z kolei projekt noweli autorstwa posłów PO dotyczy zmiany ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Autorzy noweli proponują dodanie do katalogu osób obowiązanych do składnia oświadczeń majątkowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim tj. dyrektorów departamentów oraz oddziałów okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych prezesa NBP, jego pierwszego zastępcy i wiceprezesa, członków zarządu oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w NBP. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.