REKLAMA

NAVIMOR-INVEST: Wypowiedzenie porozumienia przez Bank Handlowy

2017-10-11 16:17
publikacja
2017-10-11 16:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-11
Skrócona nazwa emitenta
NAVIMOR-INVEST
Temat
Wypowiedzenie porozumienia przez Bank Handlowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 6/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku, informuje, że w dniu 11 października 2017 roku wpłynęło do siedziby Emitenta pismo z Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") w sprawie wypowiedzenia w trybie natychmiastowym porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a Bankiem dotyczącego spłaty zobowiązań Emitenta wynikających z umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz umowy o kredyt długoterminowy z dnia 1 czerwca 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami.
Jako przyczynę wypowiedzenia Bank wskazał pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki w efekcie odstąpienia od umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno…” przez Regionalny Zakład Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz naliczenie przez zamawiającego kary umownej w kwocie 4.329.008,88 zł, a także odstąpienie przez Emitenta od umowy pn. „Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-11 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki