REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Zmiana terminu publikacja raportu okresowego

2022-09-19 19:15
publikacja
2022-09-19 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacja raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2022, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2022 roku.
Poprzedni termin – 30 września 2022 r.
Aktualny termin - 21 września 2022 r.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-09-19 Stefan Bogusławski Członek Zarządu Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki