REKLAMA

MLP GROUP S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 MLP Group S.A.

2020-11-10 23:33
publikacja
2020-11-10 23:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 MLP Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd GPW”) podjął uchwałę nr 874/2020 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 Spółki. Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW, dzień 18 listopada 2020 r. został wyznaczony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 obligacji na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMLPGR00066”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 listopada 2020 r. ich asymilacji z obligacjami serii C Spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, oznaczonymi kodem „PLMLPGR00058”. Obligacje serii C1 Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MLP0225”.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2020-11-10 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki