REKLAMA

MLP GROUP S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

2021-05-10 14:27
publikacja
2021-05-10 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MAR_zawiadomienie_subskrypcja_ILDC.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-10
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2021 r., Spółka otrzymała od spółki Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Bnei Brak, Izrael (podmiotu blisko związanego z panem Shimshon Marfogel – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz panem Oded Setter – członkiem Rady Nadzorczej Spółki) („ILDC”) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Transakcja, o której mowa w powiadomieniu dotyczy objęcia przez ILDC, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, łącznie 1.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”) za cenę 75 zł za jedną Akcję Serii E.

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej, zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załączniki
Plik Opis
MAR zawiadomienie subskrypcja ILDC.pdfMAR zawiadomienie subskrypcja ILDC.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-10 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2021-05-10 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki