REKLAMA

MFO S.A.: Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku

2023-09-12 12:31
publikacja
2023-09-12 12:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-12
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne odchylenie wykazał wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto. Dodatkowo Zarząd podaje do wiadomości informację o przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za pierwsze półrocze 2023 roku tj. okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku wyniosły: 295.797 tys. zł (co stanowi spadek o 27,04% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za pierwsze półrocze 2023 roku tj. okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku wyniósł: 1.744 tys. zł (co stanowi spadek o 96,13% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Strata netto za pierwsze półrocze 2023 roku tj. okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku wyniosła: - 6.879 tys. zł (co stanowi spadek o 119,06% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Gorsze wyniki sprzedaży, spadające marże i wyniki są rezultatem znaczącego pogorszenia się sytuacji gospodarczej i drastycznego spadku popytu na wyroby budowlane w okresie sprawozdawczym.
Po spadkach z drugiej połowy 2022 roku popyt na wyroby stalowe i materiały budowalne, mimo przewidywań analityków i oczekiwań rynku, nie zdołał się odrodzić. Przedłużające się działania wojenne oddaliły wizję rozpoczęcia programu odbudowy Ukrainy. Jawne zużycie stali w Polsce spadło o blisko 20% r/r, a w Niemczech nawet o blisko 30%. Brak środków z KPO zamroził inwestycje przemysłowe, a spadek siły nabywczej gospodarstw domowych spowodowany inflacją oraz wysokie stopy procentowe i zaostrzone kryteria kredytowe skutecznie zdławiły inwestycje prywatne. Dodatkowo pociągnęło to za sobą wzmożenie presji płacowej i wzrost kosztów działalności.
Kolejnym negatywnym czynnikiem było umacnianie się Złotego względem Euro, osłabiające pozycję eksportową i wpływające na rentowność sprzedaży Spółki. Obserwowaliśmy również powrót do konkurowania najniższą ceną, często nieuzasadnioną ekonomicznie poziomem kosztów, i to nie tylko wśród polskich producentów wyrobów stalowych. Zanotowaliśmy w rezultacie blisko 40% spadek wolumenów, 50% spadek przychodów r/r, znaczący spadek marży oraz zysku operacyjnego i w konsekwencji stratę netto.

Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 21 września 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-12 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2023-09-12 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki