REKLAMA
ZAGŁOSUJ

MEDINICE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o.

2021-12-07 20:42
publikacja
2021-12-07 20:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z amerykańskim funduszem inwestycyjnym („Inwestor”) dotycząca sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta 294 udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o., realizującej projekt grantowy „Fundusz MediAlfa” („Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z umową cena sprzedaży udziałów wynosi 980.000,00 PLN i płatna będzie w dwóch transzach:

- pierwszą transzę w wysokości 490.000,00 PLN Inwestor zapłaci w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. W momencie zapłaty Inwestor przejmie 50% nabywanych udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o.,
- druga transza w wysokości 490.000,00 PLN zostanie zdeponowana przez Inwestora na rachunek powierniczy (escrow) w terminie do 30 kwietnia 2022 r. W momencie wpłaty drugiej transzy na rachunek powierniczy, Inwestor przejmie pozostałe 50% udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. Zwolnienie środków z rachunku powierniczego uzależnione będzie od decyzji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dotyczącej zwiększenia budżetu Projektu.

Warunkami dodatkowymi mającymi wpływ na wykonanie umowy są m.in.:

- udzielenie zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i podpisanie stosownego Aneksu na zwiększenie liczby inwestycji w ramach Projektu z aktualnych 13 na 25 inwestycji. W przypadku nieotrzymania ww. zgody, cena za wszystkie udziały zostanie zmniejszona do kwoty 490.000,00 PLN,
- uzyskanie zgody NCBiR na nabycie przez Inwestora praw i obowiązków komandytariusza w spółce Medi Ventures sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp.k.

Sprzedaż udziałów w spółce Medi Ventures sp. z o.o. posiadającej prawa do projektu grantowego „Fundusz MediAlfa” podyktowana jest decyzją Zarządu o większej koncentracji działań Emitenta na rozwoju kluczowych projektów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-07 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2021-12-07 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki