REKLAMA

MEDINICE S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

2022-01-21 16:30
publikacja
2022-01-21 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-21
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022.

Raporty roczne:
1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 31.03.2022 r.

Raporty kwartalne:
1. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za I kw. 2022 r. – 11.05.2022 r.
2. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za III kw. 2022 r. – 09.11.2022 r.

Raport półroczny:
1. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2022 r. – 20.09.2022 r.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz II kwartał 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-21 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2022-01-21 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki