REKLAMA

MEDICOBIO: zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii G i H

2021-09-21 17:25
publikacja
2021-09-21 17:25
W nawiązaniu raportu EBI nr 10/2021 z dnia 28 maja 2021 r. oraz raportu EBI nr 16/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Zarząd spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od domu maklerskiego pośredniczącego w procesie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G i H Spółki, informacji o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia w przedmiocie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 52.638.803 akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) oraz 8.541.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje serii H”).

Akcje Serii G oraz Akcje Serii H zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLINBOK00036.

Datą rejestracji Akcji Serii G oraz Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych będzie 23 września 2021 r.

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii G oraz Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie o oraz o objęcie ich kodem ISIN PLINBOK00010, pod którym aktualnie zarejestrowane są akcje A, B, C, D, E oraz F Spółki, które są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
W imieniu Spółki:

Cezary Kilczewski – Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki