REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

2021-06-10 06:11
publikacja
2021-06-10 06:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZ_MP_-_2021.07.07.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_2021.07.07.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_projekt._uchwal_ZWZ_2021.07.07.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_RN_dot._spraw_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ocena_RN_dot._sprawozdan_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwala_nr_1_z_dn._15.04.2021_podzial_zysku_netto.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_1_Zarzadu_-_ustalenie_terminow_D_i_W_-_PL_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_1_-_wniosek_Z_do_WZ_o_zmiany_Statutu_i_podwyzszenie_kapitalu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN__2020_podpisane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_dot._wynagrodzen_za_2019-2020_-_podpisane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Makarony_2020-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 7 lipca 2021 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.

Raporty roczne za rok obrotowy 2020 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZ MP - 2021.07.07.pdfOgłoszenie o ZWZ MP - 2021.07.07.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ 2021.07.07.pdfProjekty uchwał ZWZ 2021.07.07.pdf Projekty uchwał ZWZ
Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2021.07.07.pdfUzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2021.07.07.pdf Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ
Uchwały RN dot. spraw na ZWZ.pdfUchwały RN dot. spraw na ZWZ.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ
Ocena RN dot. sprawozdań 2020.pdfOcena RN dot. sprawozdań 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za 2020 rok
uchwała nr 1 z dn. 15.04.2021 podział zysku netto.pdfuchwała nr 1 z dn. 15.04.2021 podział zysku netto.pdf Wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020
Uchwała 1 Zarządu - ustalenie terminów D i W - PL_ENG.pdfUchwała 1 Zarządu - ustalenie terminów D i W - PL_ENG.pdf Wniosek Zarządu dot. ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy
Uchwała 1 - wniosek Z do WZ o zmiany Statutu i podwyższenie kapitału.pdfUchwała 1 - wniosek Z do WZ o zmiany Statutu i podwyższenie kapitału.pdf Wniosek Zarządu o zmiany Statutu i podwyższenie kapitału
Sprawozdanie RN_ 2020_podpisane.pdfSprawozdanie RN_ 2020_podpisane.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok
Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2019-2020 - podpisane.pdfSprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2019-2020 - podpisane.pdf Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za lata 2019-2020
raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2020-sig.pdfraport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2020-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki