REKLAMA
WAŻNE

M.W. TRADE: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

2021-12-28 17:01
publikacja
2021-12-28 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb22_zal._1_Zawiadomienie_do_KNF_i_MWT_porozumienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-28
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie o osiągnięciu łącznie 20,04% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przez Spółkę oraz Beyondream Investments Limited w związku z zawarciem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zawiadomienie wynika z zawarcia porozumienia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym z dnia 23 grudnia 2021 r. nr 19/2021 (dodatkowe informacje dotyczące porozumienia znajdują się w przywołanym raporcie).
Załączniki
Plik Opis
rb22_zal. 1 Zawiadomienie do KNF i MWT porozumienie.pdfrb22_zal. 1 Zawiadomienie do KNF i MWT porozumienie.pdf zał. 1 Zawiadomienie do KNF i MWT porozumienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-28 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-12-28 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki