REKLAMA

M.W. TRADE: Informacja o terminie rozprawy w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz rozliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2020-09-16 12:57
publikacja
2020-09-16 12:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Informacja o terminie rozprawy w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz rozliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), nawiązując do raportu bieżącego 4/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz 12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. informuje, że pełnomocnik Emitenta otrzymał informację z Sądu Okręgowego w Szczecinie o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 16 lutego 2021 roku w sprawie rozpoznania zarzutów Emitenta od informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice.

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym oraz brakiem pewności otrzymania płatności w tym roku z tytułu wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice, a wobec tego brakiem możliwości rozliczenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych o szacowanej wysokości wynoszącej 1,7 mln zł, które powstało w związku z pojawieniem się straty podatkowej w latach 2016-2020, Zarząd Emitenta postanowił o jego rozwiązaniu.

Kwota rozwiązanego aktywa podwyższy kwotę podatku dochodowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku, a tym samym pomniejszy o tę kwotę wynik netto Spółki. Rozwiązanie aktywa nie będzie miało wpływu na bieżącą działalność Spółki i jej sytuację płynnościową. W przypadku pojawiania się w przyszłości możliwości rozliczenia przez Spółkę rozwiązanego aktywa, Spółka dokona stosownego rozliczenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2020-09-16 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki