LUBAWA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

2019-06-28 20:39
publikacja
2019-06-28 20:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki:


SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED – 30.599.474 głosów stanowiących 73,79 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2018 i 28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

JACEK ANDRZEJ ŁUKJANOW – 5.500.000 głosów stanowiących 13,26 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2018 i 5,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 12,94 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2018 i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki