LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy trzy kwartały 2019 r.

2019-11-13 19:17
publikacja
2019-11-13 19:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-13
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy trzy kwartały 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I-III kw. 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-30.09.2019.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 181,9 mln zł, wobec 172,4 mln zł w I-III kw. 2018, co stanowi wzrost o 9,5 mln zł tj. o 5,5% .
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 14,3 mln zł, wobec 5,7 mln zł zysku w I-III kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 8,6 mln zł tj. o 150,9% .
- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 15,9 mln zł wobec 1,9 mln zł zysku w I-III kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 14,0 mln zł tj. o 736,8% .

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 27,6 mln zł, wobec 17,3 mln zł w I-III kw. 2018, co stanowi wzrost o 10,3 mln zł tj. o 59,5% .
- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -1,9 mln zł, wobec -7,3 mln zł straty w I-III kw. 2018 r. co stanowi poprawę o 5,4 mln zł.
- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 2,6 mln zł wobec -5,8 mln zł straty w I-III kw. 2018 r. co stanowi poprawę o 8,4 mln zł.

Poprawa skonsolidowanych i jednostkowych przychodów i wyników była rezultatem przede wszystkim dobrych wyników pierwszego półrocza, na które złożyły się wyższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego, sprzedaż udziałów spółki Isabella PL, oraz poprawa rentowności w segmencie materiałów reklamowych.
Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki