LIVECHAT SOFTWARE S.A.: Odmowa wydania „Indywidualnej Rekomendacji” w zakresie oceny sposobu prowadzenia ewidencji

2019-10-24 14:44
publikacja
2019-10-24 14:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-24
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Odmowa wydania „Indywidualnej Rekomendacji” w zakresie oceny sposobu prowadzenia ewidencji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 23/2019, LiveChat Software S.A. informuje, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania “Indywidualnej Rekomendacji” w zakresie pytania: “Czy przedstawiony w stanie faktycznym sposób prowadzenia przez Spółkę ewidencji spełnia wymogi, o których mowa w art. 24e ustawy o CIT?”.

W uzasadnieniu Organ podał, że "nie neguje, że przyjęcie przez Wnioskodawcę ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający Spółce podział poszczególnych pozycji kalkulacji dochodu w ramach IP BOX – a więc przychodów i kosztów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, umożliwi uniknięcie nieuprawnionego odliczenia ponoszonych kosztów, w części w jakiej nie dotyczą kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest przeciwwskazań do stosowania ewidencji rachunkowej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w celu powiązania danych kosztów, czy przychodów z daną działalnością. Jednakże analiza zagadnienia przedstawionego Organowi do rozstrzygnięcia w pytaniu oznaczonym numerem 3 w kontekście przywołanych zasad postępowania interpretacyjnego prowadzi do wniosku, że nie może ona podlegać analizie i ocenie w takim postępowaniu".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Mariusz Ciepły prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki