REKLAMA
WAŻNE

LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

2020-09-08 09:42
publikacja
2020-09-08 09:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_1_p._Robert_Kijak_zbycie_akcji_Libet__art_69__ust_.1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623; ze zmianami) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości doręczone Spółce zawiadomienie dot. zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik 1 p. Robert Kijak zbycie akcji Libet art 69 ust .1.pdfzalacznik 1 p. Robert Kijak zbycie akcji Libet art 69 ust .1.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki