REKLAMA

LETUS CAPITAL: Raport okresowy za III kwartał 2020 korekta

2020-11-23 20:18
publikacja
2020-11-23 20:18
Zarząd Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przesyła skorygowany raport za III kwartał 2020 roku.

Korekta dotyczy danych księgowych:

1. w przepływach jednostkowych był błąd pominięcia znaku minus przy pozycji "Korekty razem" w kolumnie "Od 01.07.2020 do 30.09.2020";

2. w bilansie jednostkowym, w Pasywach były błędnie wpisane wartości dla "VI. Zysk (strata) netto" w obu pozycjach. Błąd ten został także przeniesiony na "A. Kapitał (fundusz) własny", błędnie były wpisane "III. Zobowiązania krótkoterminowe, 2. wobec pozostałych jednostek, a) kredyty i pożyczki oraz i) inne", co wpłynęło także na błąd w "B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" w obu pozycjach. Błędy te wpłynęły na niezgodną wartość w pozycji Sumy pasywów dotyczącej roku 2019 roku.
3. zgodnie z powyższym zmiana nastąpiła także w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Wszystkie wykryte błędy zostały skorygowane.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki