LC CORP S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 13 czerwca 2019 r.

2019-06-13 14:25
publikacja
2019-06-13 14:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
24_RB_Zalacznik_uchwaly_podjete_na_ZWZ_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
LC CORP S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 13 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 13 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
24_RB_Załącznik_uchwały podjete na ZWZ_2019.pdf24_RB_Załącznik_uchwały podjete na ZWZ_2019.pdf 24_RB_Załącznik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-13 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2019-06-13 Radosław Stefurak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki