REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA: Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii O

2021-05-14 10:45
publikacja
2021-05-14 10:45
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 10 października 2019 roku (dot. podsumowania dotyczącego obligacji wyemitowanych przez Emitenta) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r. doszło do zmiany warunków emisji obligacji serii O, w wyniku których wprowadzono następujące zmiany:

1.zmieniono termin wykupu obligacji serii O na dzień 31 stycznia 2022 roku;
2.zmieniono wysokość oprocentowania na 7 proc.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 roku doszło do częściowego wykupu oraz umorzenia obligacji serii O obejmującego 70 obligacji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70.000 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) w zw. z § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki