REKLAMA

LARQ S.A.: Zawarcie przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowy objęcia akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

2020-05-06 18:44
publikacja
2020-05-06 18:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-06
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Zawarcie przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowy objęcia akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 13/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, 15/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku oraz nr 16/2020 dnia 7 kwietnia 2020 roku, w których informował o zawarciu przez akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („BRAND 24”), w tym m.in. LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („LARQ FIZ”), porozumienia – umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec BRAND 24 („Porozumienie”) oraz poszczególnych etapach realizacji postanowień Porozumienia, informuje, że w dniu 6 maja 2020 roku Emitent powziął informację, że w dniu 6 maja 2020 roku, w wykonaniu Porozumienia, LARQ FIZ zawarł z BRAND 24 umowę objęcia 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji BRAND 24 serii J o łącznej wartości nominalnej 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 1.384.500,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).
LARQ FIZ zobowiązał się dokonać pełnej wpłaty na pokrycie obejmowanych Akcji Nowej Emisji do dnia 29 maja 2020 roku.
Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa BRAND 24 ma wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ FIZ będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-06 Anna Krawczyńska-Nowak Prezes Zarządu Anna Krawczyńska-Nowak
2020-05-06 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki