LARQ S.A.: Wpłynięcie korekty zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2020-05-07 17:44
publikacja
2020-05-07 17:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_w_trybie_art._69.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-07
Skrócona nazwa emitenta
LARQ S.A.
Temat
Wpłynięcie korekty zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2020 roku, Spółka otrzymała od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Rockbridge”), działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), korektę zawiadomień o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o których otrzymaniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku oraz nr 20/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku.
Przyczyną korekty jest omyłkowe nieuwzględnienie przez Rockbridge w zawiadomieniu z dnia 20 kwietnia 2020 roku oraz w zawiadomieniu z dnia 22 kwietnia 2020 roku transakcji objęcia 250.000 akcji Spółki przez jeden z Funduszy.
Pełna treść otrzymanej od Rockbridge korekty zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie w trybie art. 69.pdfZawiadomienie w trybie art. 69.pdf Zawiadomienie w trybie art. 69

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-07 Anna Krawczyńska-Nowak Prezes Zarządu Anna Krawczyńska-Nowak
2020-05-07 Marek Moszkowicz Członek Zarządu Marek Moszkowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki