REKLAMA
BADANIE

Banki dostały "po kieszeni" przez wakacje kredytowe. Pokazały liczby

2022-11-15 14:10
publikacja
2022-11-15 14:10

Dziewięć giełdowych banków zanotowało łącznie w III kwartale 2022 roku 4,22 mld zł straty netto, wyniki banków w tym okresie obciążyły przede wszystkim koszty wakacji kredytowych w wysokości 12,8 mld zł, które wpłynęły na niższy poziom wyniku odsetkowego. Wyniki banków okazały się jednak 6 proc. wyższe niż oczekiwano.

Banki dostały "po kieszeni" przez wakacje kredytowe. Pokazały liczby
Banki dostały "po kieszeni" przez wakacje kredytowe. Pokazały liczby
fot. KPRM / / Flickr

W III kwartale dziewięć giełdowych banków, dla których sporządzono konsensus, zanotowało 3 proc. wyższy od oczekiwań wynik odsetkowy, nieznacznie lepszy wynik z opłat i prowizji, o 2 proc. niższe koszty operacyjne, ale zawiązały o 2 proc. wyższe rezerwy na ryzyko kredytowe.

Trzeci kwartał przyniósł znaczne osłabienie wyników giełdowych banków - rok wcześniej i w II kwartale 2022 roku analizowane banki miały po około 3,2 mld zł zysku netto.

Zgodnie z oczekiwaniami 7 z 9 giełdowych banków zaraportowało w III kwartale stratę netto. Zysk w tym okresie pokazał jedynie Santander Bank Polska oraz Bank Handlowy.

Wyniki banków w III kwartale 2022 roku w porównaniu do konsensusu PAP Biznes

(w mln zł)

3Q2022 3Q2022 różnica
wg konsensusu
Wynik odsetkowy 6466 6272 3,1%
Wynik z prowizji 4511 4481 0,7%
Koszty ogółem 7672 7803 -1,7%
Saldo rezerw -1966 -1933 1,7%
Wynik netto -4224 -4472 -5,5%

Wpływ na wyniki banków w III kwartale miały przede wszystkim koszty rządowego programu wakacji kredytowych. Z zebranych danych wynika, że obciążyły one wyniki na kwotę 12,8 mld zł, przede wszystkim jako ujemna korekta przychodów odsetkowych z tytułu kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi. Najwyższe koszty z tego tytułu dotyczyły PKO BP i Pekao, a najniższe Banku Handlowego.

Wakacje kredytowe wpłynęły na obniżenie wyniku odsetkowego banków, który w ostatnich kwartałach dynamicznie rósł wskutek wzrostu rynkowych stóp procentowych. W III kwartale 2022 roku wynik odsetkowy giełdowych banków spadł 35 proc. rdr i 61 proc.

Koszty programu wakacji kredytowych ujęte przez banki w wynikach III kwartału (w mln zł).

Koszty programu wakacji kredytowych ujęte przez banki w wynikach III kwartału

(w mln zł)

mBank 1350
PKO BP 3111
ING BSK 1620
Millennium 1423
Santander 1357
BNP Paribas 965
Bank Handlowy 63
Alior Bank 502
Pekao 2430
SUMA 12821

Wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku.

Koszty wakacji kredytowych okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami banków. Banki po III kwartale podtrzymywały swoje założenia partycypacji klientów w tym programie, ale zapowiadały, że pod koniec IV kwartału 2022 r. dokonają ponownej analizy poziomu partycypacji i rozważą ewentualną korektę wpływu tego rozwiązania na wynik odsetkowy.

W przypadku dwóch banków wpływ na obraz III kwartału miały także rezerwy na portfel walutowych kredytów hipotecznych. W mBanku koszty ryzyka prawnego w związku z kredytami CHF wyniosły 2,31 mld zł, natomiast w Banku Millennium rezerwy te wyniosły 447 mln zł.

Koszty wakacji kredytowych oraz rezerwy na kredyty CHF sprawiły, że banki te zaraportowały ujemny wynik finansowy po trzech kwartałach - grupa mBanku ma 1,54 mld zł straty netto, podczas gdy rok wcześniej miała zysk na poziomie 452,4 mln zł, z kolei raportowana strata grupy Banku Millennium wyniosła 1.264 mln zł.

Wyniki banków w III kwartale obciążyły również koszty związane z koniecznością zwrotu klientom dodatkowych opłat ponoszonych do czasu ustanowienia hipotek, a także dodatkowe wpłaty na rzecz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych i koszty z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Wyniki czterech giełdowych banków w III kwartale okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków, a dwóch gorsze od konsensusu.

Wyniki netto banków w III kwartale 2022 roku (w mln zł)

w porównaniu do konsensusu PAP Biznes

3Q2022 3Q2022 różnica
konsensusu
Santander 279 304 -8%
mBank -2279 -2358 -3%
Millennium -1001 -982 2%
ING BSK -317 -378 -16%
PKO BP -237 -359 -34%
Bank Pekao -544 -558 -3%
Alior Bank -63 -74 -15%
BNP Paribas -347 -316 10%
Bank Handlowy 284 248 14%
RAZEM -4224 -4472 -6%

W 2022 roku dynamika wyniku odsetkowego banków była pod wpływem cyklu podwyżek stóp procentowych rozpoczętych w październiku 2021 roku. Przedstawiciele banków, podsumowując wyniki za III kwartał, z reguły oceniali, że marżę odsetkową będzie już jednak trudno poprawić.

Bank Pekao, który zanotował w III kwartale wzrost skorygowanej marży odsetkowej, oczekiwał pogorszenia w kolejnych kwartałach ze względu na rosnący udział depozytów terminowych, natomiast PKO BP spodziewał się w IV kwartale dalszej poprawy marży, a potem liczył na jej stabilizację.

W III kwartale, w porównaniu do II kwartału, banki zanotowały stabilizację wyniku z tytułu opłat i prowizji.

Poziom bankowych rezerw okazał się w III kwartale zbliżony do oczekiwanego, chociaż wzrósł blisko 47 proc. Banki informowały, że na razie nie obserwują pogorszenia jakości portfela kredytowego, jednak w kolejnych kwartałach tego się spodziewają ze względu na sytuację makroekonomiczną. Niektóre banki zdecydowały się w III kwartale zawiązać dodatkowe statystyczne rezerwy makroekonomiczne, związane z pogarszającymi się wskaźnikami makroekonomicznymi.

Przedstawiciele banków na ogół jednak oceniali, że ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu.

Wyniki 9 giełdowych banków w porównaniu rdr i kdk (w mln zł)
3Q2022 3Q2021 2Q2022 rdr kdk
Wynik odsetkowy 6466 9895 16583 -34,7% -61,0%
Wynik z prowizji 4511 4239 4533 6,4% -0,5%
Koszty ogółem 7672 6270 9886 22,4% -22,4%
Saldo rezerw -1966 -1448 -1341 35,7% 46,6%
Wynik netto -4224 3184 3183

(PAP Biznes)

seb/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (1)

dodaj komentarz
mkx
Rozumiem intencje. Z drugiej strony, strach prowadzić w Polsce biznes. Za dużo zarobisz, musisz rozdać swoim klientom. W dobrą stronę zmierzamy?

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki