Kiedy należy się odprawa: Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

Pytanie: Kondycja ekonomiczna mojej firmy uległa znacznemu pogorszeniu. Musimy zwolnić jednego pracownika. Zatrudniamy w sumie 10 osób. Czy w wypowiedzeniu możemy jako powód podać sytuację ekonomiczną? Czy musimy wypłacić pracownikowi odszkodowanie? - pyta kadrowa z Warszawy.

Odpowiedź: Tak, może Pani zwolnić pracownika, motywując to sytuacją ekonomiczną zakładu pracy.

Nie będzie to jednak zwolnienie na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.), gdyż przepisy tej ustawy stosuje się wyłącznie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".Z Pani pytania wynika, że firma zatrudnia 10 osób, więc nie stosuje Pani powyższych przepisów.

Odnośnie pytania o wypłacenie pracownikowi ewentualnego odszkodowania, to rozumiem, że zaszła tu pomyłka i miała Pani na myśli odprawę przewidzianą przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jeżeli tego dotyczyło pytanie, to jak już wspomniałem na początku, przepisów tej ustawy nie stosuje się do pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników i, co za tym idzie, nie będzie Pani musiała wypłacić pracownikowi odprawy pieniężnej, pomimo że przyczyną zwolnienia pracownika była sytuacja ekonomiczna pracodawcy.

Jeżeli natomiast w pytaniu chodziło Pani o wypłacenie pracownikowi odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, to jeżeli Pani skorzysta z takiej możliwości (skrócenia okresu wypowiedzenia), będzie Pani musiała wypłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, o który okres wypowiedzenia został skrócony.

Proszę tylko zwrócić uwagę, iż skróceniu może ulec jedynie 3-miesięczny okres wypowiedzenia i to nie dalej niż do 1 miesiąca.

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników , pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia (art. 361Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:
- art. 361Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
- art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Tekst pochodzi z „Portalu Finansowo - Księgowego”.
Skorzystaj z indywidualnych porad najlepszych ekspertów!
To pierwszy serwis, gdzie możesz indywidualnie konsultować swoje wątpliwości w zakresie podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Możesz zadać pytanie ekspertowi z danej dziedziny i w ciągu kilku dni uzyskasz na nie odpowiedź.

Wypróbuj Portal Finansowo-Księgowy, a przekonasz się, że nasz serwis stanie się ogromną pomocą w Twojej pracy!

www.portalfk.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Ja

Witam!!!
Od ponad roku pracuje w Hotelu....Na umowę o pracę.....Od paru dni w moje pracy panuje nie zbyt miła atmosfera.Ponieważ nasz hotel ma iść albo w przetarg albo w ajencje....Czy po zwolnieniu należny mi się odprawa i ilu miesięczna???Czy istniej możliwość zostawienia starej załogi????Czy nowy właściciel może mnie zwolnic bez wcześniejszego uprzedzenia???

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl