REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

KUBOTA S.A.: Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania akcji Spółki

2022-12-21 10:51
publikacja
2022-12-21 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
KUBOTA S.A.
Temat
Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent") w nawiązaniu do informacji dotyczących umów lock-up zawartych z częścią akcjonariuszy Spółki (o czym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 roku zwolnił od obowiązku niezbywania akcji Pana Piotra Kwiatkowskiego (dalej „Akcjonariusz”) w stosunku do 30.000 akcji Spółki, co do których ograniczenie do niezbywania akcji miało obowiązywać Akcjonariusza do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania ww. akcji, związane jest z zamiarem zbycia wszystkich ww. akcji przez Akcjonariusza na rzecz jednego z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poza rynkiem NewConnect.
Spółka, mając na uwadze, iż ograniczenie do niezbywania ww. akcji dobiegało końca tj. miało przestać obowiązywać w dniu 31 grudnia 2022 roku, a zbycie akcji ma zostać dokonane na rzecz inwestora instytucjonalnego na warunkach cenowych nieodbiegających od obecnych warunków rynkowych – zdecydowała się wyrazić zgodę na zwolnienie Akcjonariusza od obowiązku niezbywania ww. akcji Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Alina Sztoch Prezeska Zarządu Alina Sztoch
2022-12-21 Joanna Kwiatkowska Wiceprezeska Zarządu Joanna Kwiatkowska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki