REKLAMA
ZAGŁOSUJ

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie w dniu 1 września 2021 roku z Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie umowy świadczenia usług doradczych – opóźniona informacja poufna.

2021-11-25 07:30
publikacja
2021-11-25 07:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie w dniu 1 września 2021 roku z Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie umowy świadczenia usług doradczych – opóźniona informacja poufna.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014).
W dniu 1 września 2021 roku ze względu na słuszny interes Emitenta, Zarząd Spółki Krynicki Recykling S.A. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawarcia w dniu 1 września 2021 roku z Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie („Trigon” lub „Doradca”) umowy świadczenia usług doradczych („Umowa”), związanych z przygotowaniem i potencjalnym przeprowadzeniem procesu przeglądu opcji strategicznych, których wynikiem może być pozyskanie nowego wiodącego akcjonariusza strategicznego lub finansowego.
Trigon na podstawie zawartej Umowy zobowiązał się wspierać Spółkę w zakresie przeglądu opcji strategicznych, w tym świadczyć usługi doradztwa finansowego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem rozważanej obecnie transakcji dotyczącej pozyskania nowego wiodącego akcjonariusza, który będzie wspierał dalszy rozwój Spółki.
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r. na podstawie przeprowadzonych wstępnych prac i analiz przez Trigon podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu dalszego rozwoju działalności Spółki. Na obecnym etapie Zarząd Spółki będzie rozważał rożne opcje strategiczne, w tym, potencjalnie pozyskanie dla Spółki partnera strategicznego lub finansowego.

Przed ostateczną decyzją o rozpoczęciu przeprowadzenia procesu przeglądu opcji strategicznych musi zostać przeprowadzony szereg działań organizacyjnych i analiz, głównie finansowych i prawnych, które mogą wpływać na strukturę i harmonogram potencjalnej transakcji. Ujawnienie tej informacji na wczesnym etapie mogło wprowadzić akcjonariuszy w błąd co do celu i charakteru podejmowanych działań oraz możliwości i definitywności przeprowadzenia transakcji.

Zarząd zaznacza jednocześnie, że dotychczas nie podjął żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętym wspólnie z doradcami harmonogramem oraz w zgodzie z najlepszym interesem Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki