REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.

2021-06-28 16:11
publikacja
2021-06-28 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KRYNICAV_RB_26_2021_Uchwaly_ZWZ_Krynica_Vitamin_SA_28_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2021 r. oraz dokument „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za rok 2019 oraz 2020”, stanowiący załącznik do uchwały nr 17/2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej. Poza tym podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a w stosunku do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Załączniki
Plik Opis
KRYNICAV_RB_26_2021_Uchwaly_ZWZ_Krynica_Vitamin_SA_28_06_2021.pdfKRYNICAV_RB_26_2021_Uchwaly_ZWZ_Krynica_Vitamin_SA_28_06_2021.pdf Uchwały ZWZ Krynica Vitamin SA
KRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdfKRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin SA za 2019 oraz 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 PIOTR CZACHOROWSKI PREZES ZARZĄDU PIOTR CZACHOROWSKI
2021-06-28 AGNIESZKA DONICA WICEPREZES ZARZĄDU AGNIESZKA DONICA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki