REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Rejestracja połączenia Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną

2021-08-02 17:42
publikacja
2021-08-02 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz nr 18/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zawiadomień o zamiarze połączenia Krynica Vitamin S.A. („Spółka Przejmująca”, „Emitent”) ze spółką zależną, Zarząd Emitenta informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o dokonaniu w dniu 30 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji połączenia spółki Krynica Vitamin S.A. ze spółką zależną Niechcice Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Emitent wstąpił z dniem połączenia tj. z dniem 30 lipca 2021 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-02 PIOTR CZACHOROWSKI PREZES ZARZĄDU PIOTR CZACHOROWSKI
2021-08-02 AGNIESZKA DONICA WICEPREZES ZARZĄDU AGNIESZKA DONICA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki