REKLAMA

KRUSZWICA: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.

2019-12-04 12:54
publikacja
2019-12-04 12:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
KRUSZWICA
Temat
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że w związku z rezygnacją Pana Roberta Balheima z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (por. raport bieżący nr 18/2019 z dnia 2 listopada 2019r.), podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 4 grudnia 2019 roku, uprawniony akcjonariusz Koninklijke Bunge B.V. powołał w skład Rady Nadzorczej Pana Jordi Costa.

Pan Jordi Costa od listopada 2019 roku pełni funkcję Value Chain Leade, Europe Softseeds. W tej roli odpowiedzialny jest za wszystkie działania w łańcuchu wartości, od współpracy z producentami rolnymi po sprzedaż dla klientów końcowych, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania aktywów. Wcześniej Jordi Costa był szefem Bunge Ocean Freight Product Line, kierując zespołem zarządzającym podmiotami zewnętrznymi, a także wewnętrznymi przepływami towarów masowych oraz płynnych surowców rolnych w Bunge. Był także szefem Globalnej Logistyki Bunge i liderem obszaru przerobu nasion oleistych w Bunge. Swoją karierę w Bunge rozpoczął w 1999 roku pełniąc rolę dyrektora handlowego w regionie basenu Morza Śródziemnego, od tego czasu piastował szereg różnych funkcji w ramach organizacji Bunge. W latach 2010–2017 był wiceprezesem ds. Agrobiznesu w Bunge na obszar EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Wcześniej był dyrektorem generalnym Bunge w regionie Europy Południowej. Kierował również oddziałem Bunge Global Logistics z siedzibą w Sao Paulo (Brazylia), w latach 2003-2006, a także pracował jako starszy handlowiec w Bunge Global Markets w regionie basenu Morza Śródziemnego. Wcześniej zatrudniony był w Grupie André, gdzie rozpoczął karierę w firmie Trascatalana de Comercio (Barcelona, Hiszpania).
Od 2011 roku Pan Jordi Costa jest także członkiem zarządu Europejskiej Federacji Przemysłu Olejarskiego i Protein Roślinnych (FEDIOL). Posiada tytuł inżyniera budownictwa (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) na Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania) oraz Executive MBA IMD w Lozannie (Szwajcaria).

Działalność prowadzona przez Pana Jordi Costa poza Spółką nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Pan Jordi Costa nie uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jordi Costa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-04 Sławomir Werbiński Członek Zarządu
2019-12-04 Piotr Bubak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki