REKLAMA

KOMPUTRONIK S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2022-09-14 16:19
publikacja
2022-09-14 16:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-14
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 14 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z tym samym dniem ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Tomasza Buczkowskiego, Pana Tomasza Witolda Buczkowskiego, Pana Ryszarda Andrzeja Plichtę, Pana Jarosława Wiśniewskiego oraz Pana Jędrzeja Bujnego.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 września 2022 roku podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpocznie się 14 września 2022 r., następujące osoby:
- Pana Krzysztofa Buczkowskiego powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Pana Ryszarda Plichtę powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- Pana Jarosława Wiśniewskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- Pana Jędrzeja Bujnego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- Pana Pawła Małkińskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, powołane w skład Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie są wspólnikami ani członkami organu w jakiejkolwiek spółce cywilnej, osobowej ani kapitałowej, konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółka zamieszcza w załączeniu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej.pdfŻyciorysy Członków Rady Nadzorczej.pdf Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-14 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki