REKLAMA

KGHM prowadzi testy na utratę wartości aktywów

2015-12-30 17:54
publikacja
2015-12-30 17:54

Zaistniały przesłanki do przeprowadzenia przez KGHM testów na utratę wartości aktywów - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

fot. Joanna Borowska / / FORUM

"(...) w związku ze zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym, w tym kształtowaniem się cen surowców na relatywnie niskim poziomie, wpływającym na utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień kończący rok obrotowy 2015 znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto, zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów zgodnie z MSR 36" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że o wynikach testów poinformuje w raporcie bieżącym. (PAP)

seb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (64)

dodaj komentarz
~Kam
Ależ oczywiście. A jak się nie jest do końca przekonanym, czy faktycznie ma miejsce utrata wartości środków trwałych, a istnieją już pewne przesłanki, to warto przeprowadzić test na trwałą utratę wartości środków trwałych.
~lelo
Info wyrażnie pod podatek od kopalin
~Greg
Czy KGHM przymierza się do sprzedaży Sierra Gorda?

Przeczytajcie dokładnie i napiszcie co sądzicie. Zastanówcie sie po co się robi przeszacowanie zgodnie z MSR 36?

Niniejszy standard nie ma zastosowania do aktywów finansowych objętych zakresem MSR 39, nieruchomości
inwestycyjnych wycenianych w wartości
Czy KGHM przymierza się do sprzedaży Sierra Gorda?

Przeczytajcie dokładnie i napiszcie co sądzicie. Zastanówcie sie po co się robi przeszacowanie zgodnie z MSR 36?

Niniejszy standard nie ma zastosowania do aktywów finansowych objętych zakresem MSR 39, nieruchomości
inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej zgodnie z postanowieniami MSR 40 oraz aktywów biologicznych
związanych z prowadzeniem działalności rolniczej wycenianych w wartości godziwej, pomniejszonej o szacunkowe
koszty związane ze sprzedażą zgodnie z MSR 41. Niniejszy standard stosuje się jednak do aktywów
29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215
ewidencjonowanych w wartościach przeszacowanych (wartości godziwej) zgodnie z innymi standardami, na
przykład zgodnie z modelem opartym na wartości przeszacowanej w MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe. Ustalenie, czy
mogła nastąpić utrata wartości danego przeszacowanego składnika aktywów, zależy od zasady przyjętej do ustalenia
wysokości wartości godziwej tego składnika aktywów:
a) jeśli wartość godziwa danego składnika aktywów ustalona jest na poziomie jego wartości rynkowej, jedyną
różnicą między wartością godziwą składnika aktywów a jego wartością godziwą pomniejszoną o koszty
doprowadzenia do sprzedaży są bezpośrednie krańcowe koszty doprowadzenia do sprzedaży tego składnika
aktywów:
(i) jeśli koszty zbycia są nieistotne, wartość odzyskiwalna przeszacowanego składnika aktywów jest siłą
rzeczy zbliżona do jego przeszacowanej wartości (wartości godziwej) lub jest od niej wyższa. W takim
przypadku, przy spełnieniu wymagań dotyczących przeszacowania, nie jest prawdopodobne, aby
nastąpiła utrata wartości przeszacowanego składnika aktywów, nie ma więc potrzeby szacowania jego
wartości odzyskiwalnej;
(ii) jeśli koszty doprowadzenia do sprzedaży są istotne, wartość godziwa pomniejszona o koszty
doprowadzenia do sprzedaży przeszacowanego składnika aktywów jest siłą rzeczy niższa od jego
wartości godziwej. Tak więc przeszacowany składnik aktywów utracił część swojej wartości, jeśli jego
wartość użytkowa jest niższa od jego wartości przeszacowanej (tj. wartości godziwej). W takim
przypadku, po spełnieniu wymogów związanych z przeszacowaniem, jednostka stosuje postanowienia
niniejszego standardu, aby określić, czy nastąpiła utrata wartości danego składnika aktywów;b) jeśli wartość godziwa danego składnika aktywów ustalona jest na podstawie innej niż jego wartość rynkowa,jego wartość przeszacowana (tj. wartość godziwa) może być wyższa lub niższa od wartości odzyskiwalnejtego składnika. W związku z tym, po spełnieniu wymogów związanych z przeszacowaniem, jednostka stosujeniniejszy standard, aby określić, czy nastąpiła utrata wartości danego składnika
~roobo
TO info do władz, za podatki od kopalin,jak można niszczyć KGHM firmę która się rozwijała,
zatrudniała inwestowała,dywidendy wypłacała.
Firma wzór,jednak władze podcięły ptaszkowi skrzydełka,
a gdzie on tak daleko lata
~Greg
Przeszacowanie aktywów- dobra wiadomość. Co ona de facto oznacza? Rewizję strategii inwestycyjnej, cięcie kosztów w zagranicznych spółkach zależnych, obrona core businesu, to jest komunikat na temat że bliższa koszula ciału niż czapka z lisów. Z punktu widzenia rachunkowości zarządczej jest to słuszna decyzja wielokrotnie Przeszacowanie aktywów- dobra wiadomość. Co ona de facto oznacza? Rewizję strategii inwestycyjnej, cięcie kosztów w zagranicznych spółkach zależnych, obrona core businesu, to jest komunikat na temat że bliższa koszula ciału niż czapka z lisów. Z punktu widzenia rachunkowości zarządczej jest to słuszna decyzja wielokrotnie zapowiadana w ciągu roku. Przełoży się na większy zysk operacyjny netto pod koniec pierwszego , drugiego kwartału, gdyż zysk za 4-ty kwartał bieżącego roku będzie zaskakująco dobry głównie dzięki wysokiemu kursowi dolara. I właśnie dlatego spółki zależne które nie mają tego dobrodziejstwa bo zarówno przychody jak i koszty są denominowane w USD muszą zostać przeszacowane. Przeszacowane oznacza że będzie tam zaangażowany mniejszy kapitał, tj. zmniejszeniu ulegną inwestycje typu capex. Będzie to skutkować mniejszym wydobyciem w złożach zagranicznych co się przekłada na mniejsze globalne wydobycie miedzi i wyższą cenę surowca. Obniżenie kosztów będzie skutkować wyższą dywidendą. Jednocześnie niska cena akcji na GPW może zachęcać do wrogiego przejęcia znaczących pakietów akcji w celu zakupu tych zagranicznych aktywów.
~Inwestor
Bzdury. Przede wszystkim odpisy z tytułu utraty wartości, co uderzy w wyniki, czytaj: obniżenie zysków lub nawet strata.
~seth
kto ci przejmie kghm z zagranicy jak jarek jest w stanie w ciągu jednej nocy nałożyć na nich dowolny podatek!
~jaś-fasola
widzę, że kolega ma marne pojęcie o rachunkowości, jeżeli stracą na wartości aktywa, to o tyle samo zmniejszą się pasywa, proszę tylko zastanowić się w której pozycji pasywów..., niestety nie jest to dobra wiadomość dla posiadaczy akcji kghm
~Testo
Prosty komunikat....strategi Wirtha i pozostałej bandy nieudaczników (PO/PSL) idzie do kosza. Przejedli kasę polskich górników i hutników....wydali 15 mld zł za coś co teraz by kupili za 15 mln zł. KGHM jest mniej warty niż Polsat (któremu Wirth sprzedał udziały w Polkomtelu) - wówczas to KGHM mógł 5 razy kupić taki Prosty komunikat....strategi Wirtha i pozostałej bandy nieudaczników (PO/PSL) idzie do kosza. Przejedli kasę polskich górników i hutników....wydali 15 mld zł za coś co teraz by kupili za 15 mln zł. KGHM jest mniej warty niż Polsat (któremu Wirth sprzedał udziały w Polkomtelu) - wówczas to KGHM mógł 5 razy kupić taki Polsat....kradną bez opamiętania....dobrze, że wymienią tę bandę

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki