REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

2022-06-22 14:34
publikacja
2022-06-22 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_ZWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_AGM_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-22
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 czerwca 2022 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Ponadto, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu odnośnie żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6-7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Uchwały_ZWZ_2022.pdfUchwały_ZWZ_2022.pdf Uchwały - załącznik
Resolutions_AGM_2022.pdfResolutions_AGM_2022.pdf Resolutions - appendix

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resolutions of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached
the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of KGHM Polska
Miedź S.A. on 21 June 2022.


Moreover, the Management Board of the Company announces that the
Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. did not fail to
consider any points of the agenda. Furthermore, no objections were
raised to the minutes of any of the adopted resolutions.


Legal basis: § 19 sec. 1 point 6 –7, 9 of the Decree of the Minister of
Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-22 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
2022-06-22 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki