REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Odwołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

2022-12-06 10:51
publikacja
2022-12-06 10:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-06
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Odwołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A. Pana Andrzeja Kensboka z chwilą podjęcia uchwały.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dismissal
of a Member of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A.


The Management
Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 6
December 2022 the Supervisory Board of the Company adopted a
resolution on the dismissal of Andrzej Kensbok, Vice
President of
the Management Board of
KGHM Polska Miedź S.A. (Finance)
upon
adoption of the resolution.


Legal basis: § 5
point 4 of the Decree of the Minister of Finance dated 29 March 2018
regarding current and periodic information published by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018,
item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-06 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
2022-12-06 Marek Pietrzak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki