REKLAMA

KANCELARIA MEDIUS S.A.: Złożenie przez Emitenta oświadczenia o uznaniu wierzytelności

2020-10-01 17:24
publikacja
2020-10-01 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Złożenie przez Emitenta oświadczenia o uznaniu wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 17/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku informuje, iż w wyniku realizacji obowiązku wynikającego z art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy - Prawa restrukturyzacyjnego (dalej jako: „p.r.”), Emitent złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oświadczenie, że Emitent uznaje wszystkie wierzytelności zamieszczone w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w postępowaniu układowym prowadzonym wobec Emitenta, co do zasady, jak i co do wysokości.

Informacja na temat tego, czy w stosunku do wierzycieli umieszonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w: art. 80 ust. 3 p.r., tj. istnienie wierzytelności współdłużnika, poręczyciela, gwaranta i banku; art. 109 ust. 1 p.r., tj. zmiana osoby wierzyciela a prawo głosu; art. 116 p.r., tj. wyłączenie prawa głosu w sprawach dotyczących układu, znajdują się na poszczególnych kartach spisu wierzytelności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu
2020-10-01 Marcin Tokarek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki