Jak zostać nowoczesnym i profesjonalnym inwestorem, czyli kto może inwestować w fundusze inwestycyjne?

Bycie profesjonalnym inwestorem wymagało dotychczas nie tylko pewnej wiedzy, ale i dużej ilości czasu, potrzebnego na tworzenie i aktualizację narzędzi wspomagających inwestowanie. Dlatego wielu inwestorów, nie tylko początkujących, korzysta z usług doradców inwestycyjnych. Nowoczesne platformy inwestycyjne online oferują jednak coraz doskonalsze narzędzia, pozwalające w odpowiedzialny sposób inwestować w fundusze inwestycyjne zarówno osobom początkującym, jak i tym, które mają już jakieś doświadczenie.

Dlaczego warto być inwestorem online?

W ostatnich latach powstaje coraz więcej platform sprzedających fundusze inwestycyjne online. Niekiedy działają jako część ofert banku lub są „przypięte” do samych towarzystw funduszy inwestycyjnych, ale występują też samodzielnie. Niezależne, internetowe platformy sprzedaży funduszy inwestycyjnych mają szereg przewag nad tradycyjnymi sprzedawcami i oferują narzędzia pomocne zarówno początkującym inwestorom, jak i osobom z nieco większą wiedzą i doświadczeniem inwestycyjnym. Przede wszystkim są wygodniejsze i tańsze niż tradycyjne kanały sprzedaży. Dobre platformy są bezpłatne i nie pobierają od klientów opłat manipulacyjnych ani na wejściu, ani wyjściu z inwestycji. W zamian pobierają opłaty od TFI zarządzających funduszami, których jednostki są nabywane przez platformę. Bycie samodzielnym inwestorem online to także spora oszczędność czasu. Praktycznie żadne operacje nie wymagają kontaktu ani spotkań z doradcą – jak w przypadku tradycyjnych rozwiązań – a jednocześnie platformy często oferują bezpłatne doradztwo inwestycyjne online, a niekiedy też, w razie potrzeby, telefoniczne konsultacje. Wreszcie, dają możliwość szerokiego wyboru funduszy różnych towarzystw i nie są związane z dostawcami konkretnych produktów.

Profesjonalne narzędzia i wiedza dla inwestora dostępne online

Najbardziej zaawansowane platformy inwestycyjne online dają profesjonalne narzędzia wielostronnie wspomagające inwestowanie i związane z nim procesy decyzyjne. Warto wybrać taką platformę, która oferuje wiele różnych narzędzi – od tych przydatnych dla każdego, szczególnie początkującego inwestora, po takie, które spełnią oczekiwania bardziej wymagających klientów – zaprojektowanych i zaprezentowanych w intuicyjny sposób. Podstawową możliwością powinno być samodzielne zbudowanie portfela inwestycyjnego w taki sposób, by uwzględniał on profil ryzyka cechujący danego inwestora i sugerował odpowiednią dywersyfikację środków. Zazwyczaj punktem wyjścia będzie złożona z kilkunastu pytań ankieta pozwalająca określić profil inwestora (sprawdź na przykład Kreator Portfela). Ważne jest również, by platforma pozwalała oszacować ryzyko stworzonego portfela inwestycyjnego i porównać je z ryzykiem portfela modelowego i ewentualnie dokonać niezbędnych korekt, właściwie korzystając np. ze wskaźników ryzyka SRRI poszczególnych funduszy. Dla początkujących inwestorów plusem będzie także opcja treningu, czyli możliwość przeprowadzania transakcji z użyciem wirtualnych pieniędzy i rzeczywistych funduszy, która pozwala sprawdzić ich zachowanie i wpływ na wirtualną inwestycję.

Jakie narzędzia oferowane przez platformy inwestycyjne będą szczególnie przydatne?

Holistyczne, „portfelowe” podejście do inwestycji powinno ujmować wyniki konkretnych funduszy w całości inwestycji. Platforma powinna przeliczać dla inwestora kontrybucję i precyzyjnie pokazywać, jaki wpływ na stopę zwrotu portfela mają poszczególne jego składniki. Bardzo przydatny będzie też system alertów, informujący inwestora o najważniejszych kwestiach. Przykładowo, automatyczne monitorowanie kondycji funduszu może być powiązane z powiadomieniami wysyłanymi klientowi, gdy wyniki funduszu spadną lub wzrosną ponad określony próg albo na przykład jeśli znajdzie się wśród 15% najsłabszych produktów tego typu według najnowszego raportu Analiz Online. Kolejne narzędzie pomaga wybrać odpowiedni moment zakupu, pokazując wartość jednostki uczestnictwa funduszu w kontekście średnich wartości jednostek tego funduszu w różnych okresach czasu. Jeszcze inne prezentuje z kolei różne warianty możliwych stóp zwrotu dla danego portfela modelowego wraz z prawdopodobieństwem ich osiągnięcia za pomocą intuicyjnego, wieloczynnikowego wykresu-chmury. Zaawansowane platformy powinny też stanowić szeroką bazę wiedzy i korzystać z najbardziej zaufanych źródeł (na przykład ratingów i rankingów Analiz Online), a także prowadzić własne rankingi.

Jak zostać nowoczesnym i profesjonalnym inwestorem, czyli kto może inwestować w fundusze inwestycyjne?

 

Bycie profesjonalnym inwestorem wymagało dotychczas nie tylko pewnej wiedzy, ale i dużej ilości czasu, potrzebnego na tworzenie i aktualizację narzędzi wspomagających inwestowanie. Dlatego wielu inwestorów, nie tylko początkujących, korzysta z usług doradców inwestycyjnych. Nowoczesne platformy inwestycyjne online, oferują jednak coraz doskonalsze narzędzia, pozwalające w odpowiedzialny sposób inwestować w fundusze inwestycyjne zarówno osobom początkującym, jak i tym, które mają już jakieś doświadczenie.

 

Dlaczego warto być inwestorem online?

W ostatnich latach powstaje coraz więcej platform, sprzedających fundusze inwestycyjne online. Niekiedy działają jako część ofert banku lub są „przypięte” do samych towarzystw funduszy inwestycyjnych, ale występują też samodzielnie. Niezależne, internetowe platformy sprzedaży funduszy inwestycyjnych, mają szereg przewag nad tradycyjnymi sprzedawcami i oferują narzędzia pomocne zarówno początkującym inwestorom, jak i osobom z nieco większą wiedzą i doświadczeniem inwestycyjnym. Przede wszystkim, są wygodniejsze i tańsze niż tradycyjne kanały sprzedaży. Dobre platformy są bezpłatne i nie pobierają od klientów opłat manipulacyjnych ani na wejściu, ani wyjściu z inwestycji. W zamian, pobiegają opłaty od TFI zarządzających funduszami, których jednostki są nabywane przez platformę. Bycie samodzielnym inwestorem online to także spora oszczędność czasu. Praktycznie wszystkie operacje nie wymagają kontaktu ani spotkań z doradcą – jak w przypadku tradycyjnych rozwiązań – a jednocześnie platformy często oferują bezpłatne doradztwo inwestycyjne online, a niekiedy też, w razie potrzeby, telefoniczne konsultacje. Wreszcie, dają możliwość szerokiego wyboru funduszy różnych towarzystw i nie są związane z dostawcami konkretnych produktów.

 

Profesjonalne narzędzia i wiedza dla inwestora dostępne online 

Najbardziej zaawansowane platformy inwestycyjne online dają profesjonalne narzędzia wielostronnie wspomagające inwestowanie i związane z nim procesy decyzyjne. Warto wybrać taką platformę, która oferuje wiele różnych narzędzi – od tych przydatnych dla każdego, szczególnie początkującego inwestora, po takie, które spełnią oczekiwania bardziej wymagających klientów – zaprojektowanych i zaprezentowanych w intuicyjny sposób. Podstawową możliwością powinno być samodzielne zbudowanie portfela inwestycyjnego w taki sposób, by uwzględniał on profil ryzyka cechujący danego inwestora i sugerował odpowiednią dywersyfikację środków. Zazwyczaj punktem wyjścia będzie złożona z kilkunastu pytań ankieta, pozwalająca określić profil inwestora (sprawdź na przykład Kreator Portfela na https://www.kupfundusz.pl/kreator-ankieta). Ważne jest również, by platforma pozwalała oszacować ryzyko stworzonego portfela inwestycyjnego i porównać je z ryzykiem portfela modelowego i ewentualnie dokonać niezbędnych korekt, właściwie korzystając np. ze wskaźników ryzyka SRRI poszczególnych funduszy. Dla początkujących inwestorów plusem będzie także opcja treningu, czyli możliwość przeprowadzania transakcji z użyciem wirtualnych pieniędzy i rzeczywistych funduszy, która pozwala sprawdzić ich zachowanie i wpływ na wirtualną inwestycję.

 

Jakie narzędzia oferowane przez platformy inwestycyjne będą szczególnie przydatne?

Holistyczne, „portfelowe” podejście do inwestycji, powinno ujmować wyniki konkretnych funduszy w całości inwestycji. Platforma powinna przeliczać dla inwestora kontrybucję i precyzyjnie pokazywać jaki wpływ na stopę zwrotu portfela mają poszczególne jego składniki. Bardzo przydatny będzie też system alertów, informujący inwestora o najważniejszych kwestiach. Przykładowo, automatyczne monitorowanie kondycji funduszu może być powiązane z powiadomieniami wysyłanymi klientowi, gdy wyniki funduszu spadną lub wzrosną ponad określony próg, albo na przykład, jeśli znajdzie się wśród 15% najsłabszych produktów tego typu według najnowszego raportu Analiz Online. Kolejne narzędzie pomaga wybrać odpowiedni moment zakupu, pokazując wartość jednostki uczestnictwa funduszu w kontekście średnich wartości jednostek tego funduszu w różnych okresach czasu. Jeszcze inne prezentuje z kolei różne warianty możliwych stóp zwrotu dla danego portfela modelowego wraz z prawdopodobieństwem ich osiągnięcia, za pomocą intuicyjnego, wieloczynnikowego wykresu-chmury. Zaawansowane platformy powinny też stanowić szeroką bazę wiedzy i korzystać z najbardziej zaufanych źródeł (na przykład ratingów i rankingów Analiz Online), a także prowadzić własne rankingi.

 

 

 

 

Źródło: Materiał partnera

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Największe wzrosty i spadki

PCS34A1 PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,27  zł 5,61 (5,93%)
PCS34 PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 94,77  zł 5,27 (5,89%)
ALL57 Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 128,43  zł 7,07 (5,83%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 106,64  zł -9,30 (-8,02%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,88  zł -2,76 (-9,01%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,13  zł -4,90 (-10,20%)
ALL57 Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 128,43  zł 18,42 (16,74%)
ALL58 Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,75  zł 14,45 (14,85%)
ALL75 Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 122,93  zł 15,89 (14,84%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 79,91  zł -3,64 (-4,36%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 106,64  zł -6,43 (-5,69%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 43,13  zł -2,91 (-6,32%)
DWS31 Investor Rosja (Investor SFIO) 149,92  zł 25,87 (20,85%)
KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,59  zł 16,03 (16,60%)
PIO66 Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,38  zł 1,40 (15,59%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 88,37  zł -48,97 (-35,66%)
ALT49 Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 76,04  zł -42,37 (-35,78%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil