REKLAMA

JUJUBEE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 02 września 2020 r.

2020-09-02 18:12
publikacja
2020-09-02 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-02
Skrócona nazwa emitenta
JUJUBEE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 02 września 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Jujubee S.A. ("Spółka") przedstawia poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 września 2020 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 417.461 (10,42%) głosów z posiadanych akcji.
1. Pan Michał Stępień wykonywał prawo głosu z 367.750 akcji, co dawało 88,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 9,18 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Pan Maciej Duch wykonywał prawo głosu z 43.500 akcji, co dawało 10,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 1,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-02 Michał Stępień Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki