2,3200 zł
-1,69% -0,0400 zł
Jujubee S.A. (JJB)

Akcjonariat - JUJUBEE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 089 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 780 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 367 750
Liczba głosów na WZA: 4 780 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7,69%
Kapitał akcyjny: 478 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 367 750
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 92,31%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stępień Michał ZWZ 367 750 (7,69%) 367 750 (7,69%) 2020-07-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 1 500 000
0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-08
seria B - subskrypcja prywatna 2012-12-05 500 000
0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2014-07-16 500 000
0,10 2 500 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2015-05-14 830 000
1 494 000,00
0,10 1,80 3 330 000
333 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2015-09-10
seria E - subskrypcja prywatna 2017-07-28 50 000
550 000,00
0,10 11,00 3 380 000
338 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-08
seria F - subskrypcja prywatna 2018-01-19 150 000
1 050 000,00
0,10 7,00 3 530 000
353 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-15
seria G - subskrypcja prywatna 2019-03-06 100 000
500 000,00
0,10 5,00 3 630 000
363 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-04-08
seria J - subskrypcja prywatna 2019-06-28 75 000
318 750,00
0,10 4,25 4 005 000
400 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-13
seria H - subskrypcja prywatna 2019-09-16 150 000
300 000,00
0,10 2,00 3 780 000
378 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-26
seria I - subskrypcja prywatna 2019-12-03 150 000
300 000,00
0,10 2,00 3 930 000
393 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-10
seria K - kapitał docelowy 2021-07-14 150 000
555 000,00
0,10 3,70 4 155 000
415 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-03
seria L - kapitał docelowy 2021-12-20 105 000
10 500,00
0,10 0,10 4 260 000
426 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-24
seria M - kapitał docelowy 2021-12-20 520 000
2 600 000,00
0,10 5,00 4 780 000
478 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-02-24
połączenie ze Strategy Forge SA bez podwyższania kapitału 2022-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Stępień Michał ZWZ 367 750 (63 880) 8,85 (0,81) 367 750 (63 880) 8,85 (0,81) 2020-07-30
Zieliński Igor 133 000 (-218 000) 3,52 (-6,42) 133 000 (-218 000) 3,52 (-6,42) 2020-01-09
Stępień Michał 303 870 8,04 (0,31) 303 870 8,04 (0,31) 2019-12-02
Stępień Michał 303 870 7,73 (0,14) 303 870 7,73 (0,14) 2019-12-02
Stępień Michał 303 870 (-75 000) 7,59 (-2,43) 303 870 (-75 000) 7,59 (-2,43) 2019-12-02
Stępień Michał 378 870 (130 000) 10,02 (3,16) 378 870 (130 000) 10,02 (3,16) 2019-11-26
Stępień Michał 248 870 6,86 (0,28) 248 870 6,86 (0,28) 2019-07-10
Stępień Michał 248 870 (-125 000) 6,58 (-3,72) 248 870 (-125 000) 6,58 (-3,72) 2019-07-10
Stępień Michał 373 870 (80 000) 10,30 (1,98) 373 870 (80 000) 10,30 (1,98) 2019-04-08
Zieliński Igor 351 000 9,94 (0,27) 351 000 9,94 (0,27) 2019-03-05
Zieliński Igor 351 000 9,67 (0,38) 351 000 9,67 (0,38) 2019-03-05
Zieliński Igor 351 000 (-87 000) 9,29 (-3,67) 351 000 (-87 000) 9,29 (-3,67) 2019-03-05
Stępień Michał 293 870 8,32 (0,22) 293 870 8,32 (0,22) 2019-03-05
Stępień Michał 293 870 (-144 130) 8,10 (-4,86) 293 870 (-144 130) 8,10 (-4,86) 2019-03-05
Duch Arkadiusz 160 000 (-332 500) 4,53 (-10,26) 160 000 (-332 500) 4,53 (-10,26) 2018-08-16
Duch Maciej 175 000 (-45 000) 4,96 (-1,65) 175 000 (-45 000) 4,96 (-1,65) 2018-07-10
Zieliński Igor 438 000 12,96 (0,55) 438 000 12,96 (0,55) 2018-01-17
Zieliński Igor 438 000 (-70 000) 12,41 (-2,62) 438 000 (-70 000) 12,41 (-2,62) 2018-01-17
Stępień Michał 438 000 12,96 (0,55) 438 000 12,96 (0,55) 2018-01-17
Stępień Michał 438 000 (-70 000) 12,41 (-2,62) 438 000 (-70 000) 12,41 (-2,62) 2018-01-17
Kuliński Szymon 160 000 (-40 000) 4,73 (-1,28) 160 000 (-40 000) 4,73 (-1,28) 2018-01-16
Kuliński Maciej 160 000 (-40 000) 4,73 (-1,28) 160 000 (-40 000) 4,73 (-1,28) 2018-01-16
Zieliński Igor 508 000 (10 000) 15,03 (0,07) 508 000 (10 000) 15,03 (0,07) 2017-11-08
Stępień Michał 508 000 (10 000) 15,03 (0,07) 508 000 (10 000) 15,03 (0,07) 2017-11-08
Duch Arkadiusz 492 500 14,79 (0,22) 492 500 14,79 (0,22) 2017-07-31
Duch Arkadiusz 492 500 14,57 (0,62) 492 500 14,57 (0,62) 2017-07-31
Duch Arkadiusz 492 500 (-5 500) 13,95 (-1,01) 492 500 (-5 500) 13,95 (-1,01) 2017-07-31
Zieliński Igor 498 000 14,96 (0,23) 498 000 14,96 (0,23) 2017-07-28
Zieliński Igor 498 000 (-22 000) 14,73 (-6,07) 498 000 (-22 000) 14,73 (-6,07) 2017-07-28
Stępień Michał 498 000 14,96 (0,23) 498 000 14,96 (0,23) 2017-07-28
Stępień Michał 498 000 (-22 000) 14,73 (-6,07) 498 000 (-22 000) 14,73 (-6,07) 2017-07-28
Kuliński Szymon 200 000 6,01 (0,09) 200 000 6,01 (0,09) 2017-07-28
Kuliński Szymon 200 000 (-50 000) 5,92 (-1,59) 200 000 (-50 000) 5,92 (-1,59) 2017-07-28
Kuliński Maciej 200 000 6,01 (0,09) 200 000 6,01 (0,09) 2017-07-28
Kuliński Maciej 200 000 (-50 000) 5,92 (-4,08) 200 000 (-50 000) 5,92 (-4,08) 2017-07-28
Duch Maciej 220 000 6,61 (0,10) 220 000 6,61 (0,10) 2017-07-28
Duch Maciej 220 000 6,51 (0,28) 220 000 6,51 (0,28) 2017-07-28
Duch Maciej 220 000 (-50 000) 6,23 (-4,57) 220 000 (-50 000) 6,23 (-4,57) 2017-07-28
Duch Arkadiusz 498 000 (-22 000) 14,96 (-0,65) 498 000 (-22 000) 14,96 (-0,65) 2017-07-28
Duch Bolesław 147 770 (-22 230) 4,44 (-2,36) 147 770 (-22 230) 4,44 (-2,36) 2016-11-21
Zieliński Igor 520 000 20,80 (5,19) 520 000 20,80 (5,19) 2015-05-21
Zieliński Igor 520 000 15,61 520 000 15,61 2015-05-21
Stępień Michał 520 000 20,80 (5,19) 520 000 20,80 (5,19) 2015-05-21
Stępień Michał 520 000 15,61 520 000 15,61 2015-05-21
Kuliński Szymon 250 000 7,51 (-2,49) 250 000 7,51 (-2,49) 2015-05-21
Kuliński Szymon 250 000 10,00 250 000 10,00 2015-05-21
Kuliński Maciej 250 000 10,00 (2,49) 250 000 10,00 (2,49) 2015-05-21
Kuliński Maciej 250 000 7,51 250 000 7,51 2015-05-21
Duch Maciej 270 000 10,80 (2,70) 270 000 10,80 (2,70) 2015-05-21
Duch Maciej 270 000 8,10 270 000 8,10 2015-05-21
Duch Bolesław 170 000 6,80 (1,70) 170 000 6,80 (1,70) 2015-05-21
Duch Bolesław 170 000 5,10 170 000 5,10 2015-05-21
Duch Arkadiusz 520 000 15,61 (-5,19) 520 000 15,61 (-5,19) 2015-05-21
Duch Arkadiusz 520 000 20,80 520 000 20,80 2015-05-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.