REKLAMA

JSW z zyskiem wyższym od oczekiwań, ale niższym niż rok temu

2019-08-22 18:19, akt.2019-08-22 18:25
publikacja
2019-08-22 18:19
aktualizacja
2019-08-22 18:25

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,5 mln zł zysku.

/ fot. Grzegorz Klatka / FORUM

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 76,6 mln zł do 135,5 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 114 mln zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 188,2 mln zł wobec 446 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 146,1 mln zł.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że zysk EBITDA wyniósł 442,3 mln zł wobec 631 mln zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 360,9 mln zł. EBITDA skorygowana o one-offy wyniosła 586,3 mln zł.

Przychody grupy JSW spadły do 2,21 mld zł z 2,42 mld zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku.

Po pierwszym półroczu 2019 r. JSW ma 536,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 1.078 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy JSW spadła do 1.171,1 mln zł z 1.767,1 mln zł w I półroczu 2018 roku.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe (m.in. nagrodę jednorazową w wysokości 136,1 mln zł) spadła do 1.326,4 mln zł z 2.019,2 mln zł rok wcześniej.

EBITDA segmentu Węgiel wyniosła 930,6 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 1.526,4 mln zł. EBITDA segmentu Koks wyniosła 188,9 mln zł wobec 167,6 mln zł w I połowie 2018 roku. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 93,8 mln zł, wobec 79,5 mln zł przed rokiem.

Przychody spadły do 4,7 mld zł zł z 4,9 mld zł w I półroczu 2018 roku, głównie z powodu niższych przychodów ze sprzedaży węgla o 186,3 mln zł, tj. o 7,0 proc. Na spadek przychodów ze sprzedaży węgla decydujący wpływ miał niższy o 13,2 proc. wolumen sprzedaży, przy wyższej o 7,8 proc. średniej cenie sprzedaży węgla.

Poniżej przedstawiamy wyniki JSW w drugim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.

Dane w mln zł

2Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 2208,8 2213,1 -0,2% -8,8% -11,2% 4696,9 -4,8%
EBITDA 442,3 360,9 22,6% -29,9% -39,3% 1171,1 -33,7%
EBIT 188,2 146,1 28,8% -57,8% -62,9% 695,8 -50,2%
zysk netto j.d. 133,3 110,5 20,6% -58,9% -66,9% 536,2 -50,3%
marża EBITDA 20,0% 16,3% 3,69 -6,02 -9,27 24,93% -10,88
marża EBIT 8,5% 6,6% 1,91 -9,89 -11,88 14,81% -13,52
marża netto 6,0% 5,0% 1,03 -7,34 -10,16 11,42% -10,43

Wolumen produkcji węgla w I półroczu 2019 roku wyniósł 7,0 mln ton, tj. 11,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Produkcja węgla koksowego spadła do 4,9 mln ton z 5,8 mln ton rok wcześniej, a węgla energetycznego nie zmieniła się rdr i wyniosła 2,1 mln ton.

Grupa JSW sprzedała do odbiorców zewnętrznych w I półroczu 4,6 mln ton węgla (spadek o 13,2 proc. rdr), w tym 2,9 mln ton węgla koksowego i 1,7 mln ton węgla energetycznego. Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wyniosła 1,6 mln ton (spadek o 5,9 proc. rdr).

W okresie styczeń-czerwiec 2019 roku średnia cena węgla wzrosła o 7,8 proc. rdr.

Średnia cena sprzedaży węgla koksowego JSW wyniosła 700,53 zł za tonę (wzrost o 4,2 proc. rdr). Cena węgla energetycznego wzrosła o 15,9 proc. rdr do 272,36 zł za tonę, a cena koksu wzrosła o 6,6 proc. rdr do 1.148,94 zł.

Gotówkowy koszt wydobycia tony węgla w ujęciu jednostkowym w pierwszym półroczu wyniósł 447,38 zł za tonę, co oznacza wzrost o 25,3 proc. rok do roku, na co wpłynęły wyższe o 11 proc. nakłady na produkcję węgla, przy niższej o 11,4 proc. produkcji węgla netto.

Wpływ zastosowania MSSF 16 na jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia wyniósł minus 11,05 zł/t.

Z kolei gotówkowy koszt produkcji koksu w pierwszym półroczu wyniósł 172,97 zł za tonę i był o 18,1 proc. wyższy niż przed rokiem, na co wpłynęły wyższe o 8,6 proc. nakłady na produkcję koksu i niższy wolumen wyprodukowanego koksu do sprzedaży o 0,2 mln ton, tj. 10,5 proc.

W samym II kwartale jednostkowy mining cash cost wyniósł 464,98 zł/t (wzrost o 10,6 proc. rdr), a cash conversion cost 174,85 zł/t (wzrost o 13,6 proc. rdr).

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 823,8 mln zł. Nakłady na inwestycje rzeczowe w jednostce dominującej wyniosły 716,3 mln zł.

Przepływy operacyjne grupy JSW w I półroczu sięgnęły 971,4 mln zł wobec 1.804,2 mln zł rok wcześniej. Na koniec czerwca spółka dysponowała 1,3 mld zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA wyniósł na koniec czerwca minus 0,42x. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (6)

dodaj komentarz
elear
Ciekawostka i zarazem zadanie matematyczne:
JSW bez nagród dla pracowników (jest to zdarzenie jednorazowe) wypracowała w 2q ok. 300 mln zysku, przy kapitalizacji ok. 3,7 mld
Cdprojekt na giełdzie jest wyceniany na ok. 23 mld. Pytanie ile Cdprojekt powinien zarobić w 2q by mieć podobne zyski co JSW? :>

Dodam,
Ciekawostka i zarazem zadanie matematyczne:
JSW bez nagród dla pracowników (jest to zdarzenie jednorazowe) wypracowała w 2q ok. 300 mln zysku, przy kapitalizacji ok. 3,7 mld
Cdprojekt na giełdzie jest wyceniany na ok. 23 mld. Pytanie ile Cdprojekt powinien zarobić w 2q by mieć podobne zyski co JSW? :>

Dodam, że Cdprojekt jest droższy od JSW i KGHM razem ;)
_jasko
"EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe (m.in. nagrodę jednorazową w wysokości 136,1 mln zł)"

"Gotówkowy koszt wydobycia tony węgla w ujęciu jednostkowym w pierwszym półroczu wyniósł 447,38 zł za tonę, co oznacza wzrost o 25,3 proc. rok do roku, na co wpłynęły wyższe o 11 proc. nakłady
"EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe (m.in. nagrodę jednorazową w wysokości 136,1 mln zł)"

"Gotówkowy koszt wydobycia tony węgla w ujęciu jednostkowym w pierwszym półroczu wyniósł 447,38 zł za tonę, co oznacza wzrost o 25,3 proc. rok do roku, na co wpłynęły wyższe o 11 proc. nakłady na produkcję węgla, przy niższej o 11,4 proc. produkcji węgla netto."

No comment
wese
A jakie byłyby fake news gdyby wyniki były niższe od konsensusu ????
morpheus1982
bardzo słabe, czyli wyższe od oczekiwań analityków
_jasko
Wyższe od oczekiwań, ale czy wyższe niż rok temu?
"Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,5 mln zł zysku.
Wyższe od oczekiwań, ale czy wyższe niż rok temu?
"Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,5 mln zł zysku."

Wyniki bardzo dobre, czy bardzo słabe?
milos2015
Bardzo słaby to jest tytuł artykułu a nie wyniki JSW. Wyniki są dużo wyższe od prognoz analityków. Może lepiej napisać, że spółka ma 3,1 mld zł gotówki przy obecnej wycenie spółki na 3,9 mld zł. To jak CD Projekt pokaże 20 mln zysku przy wycenie spółki 23 mld to napiszecie, że wyniki są dramatycznie słabe ?Bardzo słaby to jest tytuł artykułu a nie wyniki JSW. Wyniki są dużo wyższe od prognoz analityków. Może lepiej napisać, że spółka ma 3,1 mld zł gotówki przy obecnej wycenie spółki na 3,9 mld zł. To jak CD Projekt pokaże 20 mln zysku przy wycenie spółki 23 mld to napiszecie, że wyniki są dramatycznie słabe ????? czy dobre bo za rok wyjdzie gra i zarobią 2 mld?

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki