REKLAMA

Internet Group po uzgodnieniach z BRE Bankiem składa wniosek o upadłość

2010-08-20 07:40
publikacja
2010-08-20 07:40

Wczoraj zarząd spółki Internet Group złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Krok ten ma przyczyny formalne i został uzgodniony z głównym wierzycielem spółki, którym jest BRE Bank SA.


Po wypowiedzeniu 5 sierpnia 2010 r. przez BRE Bank SA umowy kredytowej Zarząd Internet Group S.A, w związku z brzmieniem art. 21 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 9 kwietnia 2003 r.) był zobligowany do złożenia w ciągu 14 dni wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. W tym czasie Zarząd Internet Group prowadził rozmowy z przedstawicielami Banku, których celem było ustalenie możliwych scenariuszy rozwiązania sytuacji. Zarówno wypowiedzenie umów, jak też złożenie dzisiejszego wniosku nie wpływają na działalność operacyjną spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Internet Group, ani na ich warunki współpracy z klientami i kontrahentami.

W sytuacji, gdy bank żąda natychmiastowej spłaty zadłużenia złożenie wniosku jest powinnością zarządu. Mam jednak przekonanie, mocno umotywowane atmosferą, w jakiej w ostatnich dniach, toczyły się nasze rozmowy z przedstawicielami banku, że będziemy w stanie wspólnie wypracować taką formę układu, który zapewni rozwój Internet Group i jej spółek zależnych i umożliwi pełne zaspokojenie banku. Wierzę, że zmiana nastawienia banku oraz intensywność rozmów, które wreszcie nabrały oczekiwanego przez nas tempa, utrzyma się i wspólnie doprowadzimy do korzystnych rozstrzygnięć – mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group. – W obecnej sytuacji nasze spółki zależne działają w niezmienionym trybie. Zarówno nam, jak i bankowi zależy na ich bezpieczeństwie i rozwoju – dodaje Prezes Wojciechowski.

Bank nie wyklucza  zawarcia układu, który umożliwiłby spłatę całości zobowiązań Internet Group. Wspólnie z Zarządem spółki uznaliśmy, że postępowanie układowe będzie odpowiednią formułą do realizacji tego celu – powiedział Michał Popiołek, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine BRE Bank SA. – Bazując na nowych propozycjach przedstawionych przez spółkę po wypowiedzeniu umów przez bank oraz pewnych założeniach z wcześniejszych propozycji spółki można mieć nadzieję, że Zarządowi Internet Group uda się przedstawić taką propozycję układową, która będzie korzystna dla wszystkich stron. Ponieważ nasze rozmowy są bardzo intensywne, nie wykluczam, że możliwe byłoby także zawarcie porozumienia nawet przed ogłoszeniem wyroku przez Sąd./ Internet Group
Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki