REKLAMA

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji magazynów energii

2022-03-24 12:02
publikacja
2022-03-24 12:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-24
Skrócona nazwa emitenta
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych
Temat
Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji magazynów energii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Yellow Boson) informuje, iż w dniu 24 marca 2022 r. zawarł umowę na dystrybucję magazynów energii z producentem, spółką Minutor Cellarium sp. z o.o. z siedzibą w Pławowicach (dalej: Minutor Cellarium). Dystrybucja prowadzona będzie pod znakami towarowymi i firmowymi Minutor Cellarium wyłącznie na terytorium Polski. Yellow Boson w ramach wykonywania umowy, zobowiązany jest do reklamy sprzedaży magazynów energii oraz ich promowania w ramach prowadzonej działalności. Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia i została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą stronę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zarząd wskazuje, iż zawarcie niniejszej umowy umożliwi dywersyfikację prowadzonej w ramach Grupy Kapitałowej Yellow Boson na rynku OZE, co może mieć wpływ na osiągane przez Grupę wyniki finansowe.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-24 Dawid Puton Prezes Dawid Puton
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki