REKLAMA
WAŻNE

Informacja o otrzymaniu rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK dotyczącego warunku prawnego, określonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PEPEES SA

2018-02-02 14:50
publikacja
2018-02-02 14:50

Informacja o otrzymaniu rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK dotyczącego warunku prawnego, określonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PEPEES SA - komunikat

Informacja o otrzymaniu rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego warunku prawnego, określonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PEPEES Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży ("Spółka") ogłoszonego przez Maksymiliana i Michała Skotnickich („Wzywający”) w dniu 8 stycznia 2018r. ("Wezwanie").

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 2017 poz. 1748) niniejszym informujemy, iż w dniu 1 lutego 2018 r. Pan Michał Skotnicki otrzymał rozstrzygnięcie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące warunku prawnego, o którym mowa w pkt. 29 Wezwania.

Zgodnie z otrzymanym rozstrzygnięciem, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działając na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) („Ustawa”), zwrócił zgłoszenie zamiaru koncentracji z 15 stycznia 2018 r. polegające na przejęciu przez Michała Skotnickiego kontroli nad Spółką („Koncentracja”).

Zgodnie z uzasadnieniem przedmiotowego rozstrzygnięcia, koncentracja nie podlega zgłoszeniu na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy, w związku z faktem, iż łączny obrót uczestników Koncentracji nie przekroczył progów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, z którymi Ustawa wiąże obowiązek zgłoszenia. W związku powyższym Wzywający uznają warunek prawny określony w pkt. 29 Wezwania za niezastrzeżony.

W imieniu Wzywających:

Maksymilian Skotnicki

Michał Skotnicki

W imieniu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A:

Tomasz Czuchra – p.o. Prezes Zarządu

Marta Kazimierska – Wiceprezes Zarządu

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki